Eerste Kamer der Staten-Generaal – Wetsvoorstel Implementatie herziening mer-richtlijn aangenomen en overig nieuws24 januari 2017

De Eerste Kamer heeft vandaag met de initiatiefnemer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedebatteerd over het

De tijdens dat debat ingediende

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA CDA, GroenLinks en OSF stemden voor.

Als gevolge van de aanvaarding van deze motie is de verdere be- en afhandeling van het wetsvoorstel geschorst.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD en PVV stemden tegen.

De

is ingetrokken.

De Kamer heeft haar Europese prioriteiten  voor 2017 vastgesteld.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De overige wijzigingen van de begrotingsstaten in het kader van de najaarsnota 2016 zijn als hamerstukken afgedaan.

Het in de

voorgestelde subsidiariteitsbezwaar is na stemming bij zitten en opstaan vastgesteld. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend. Dit bezwaar wordt aan de Europese Commissie toegestuurd.


Titel: Eerste Kamer der Staten-Generaal – Wetsvoorstel Implementatie herziening mer-richtlijn aangenomen en overig nieuws
Datum:
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur