Een groene wijk is een toekomstbestendige wijk

Kijk bij verduurzaming van woonwijken niet alleen naar duurzame energievoorziening maar ook naar vergroening en klimaatbestendige inrichting. Minder tegels, minder asfalt, meer groen, meer bomen. De Tweede Kamer steunde vandaag een motie van de Partij voor de Dieren die het kabinet daartoe oproept. “Zo worden de wijken in één keer klaar gemaakt voor de toekomstâ€�, aldus Kamerlid Frank…


Titel: Een groene wijk is een toekomstbestendige wijk
Datum: 2018-06-19 14:29:55
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.