Een breed gedragen Klimaatwet voor een land dat we door willen geven

Het CDA is samen met 6 andere partijen gekomen tot een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn. Met de ondertekening van deze klimaatwet laten wij zien dat wij samen met alle Nederlanders willen bouwen aan een nieuw toekomstig duurzaam Klimaat & Energiebeleid. Het is een belangrijke stap die heeft geleid tot de Klimaatwet die breed wordt gedragen. 

Sybrand Buma: ‘Voor het CDA is het van groot belang op lange termijn met elkaar vast te leggen welke doelen we willen behalen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Tegelijkertijd is het voor ons belangrijk dat de maatregelen om dat voor elkaar te krijgen draagbaar zijn voor onze burgers en onze bedrijven, want zij verdienen de ruimte en het vertrouwen hier verder invulling aan te geven.’

We zien dat de klimaatverandering ons bedreigt. Het is het gevaar dat je niet ziet, tot het te laat is. Wat we daar bij in het oog moeten houden, is hoe we de klimaatdoelen op papier om kunnen zetten in werkbare oplossingen in de praktijk. Deze wet is daar een mooi begin voor, vooruitstrevend maar ook realistisch. 

Dat houdt in dat wij tekenen voor een streefdoel van 49%  CO2 reductie in 2030.

Wij stellen als doel 95% broeikasgasreductie voor 2050.

En als streefdoel 100%  CO2- neutrale elektriciteitsproductie voor 2050.

CDA woordvoerder Agnes Mulder: ‘Het CDA wil dat een nieuw akkoord nadrukkelijk kijkt naar een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Als CDA omarmen wij het klimaatverdrag van Parijs en staan wij vierkant achter dit mooie resultaat, de Klimaatwet. Onze inwoners en ons MKB moeten daarbij de mogelijkheid krijgen zelf de overgang naar een duurzame toekomst waar te kunnen maken.’


Titel: Een breed gedragen Klimaatwet voor een land dat we door willen geven
Datum: 2018-06-27 12:36:30
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.