Economisch beeld iets minder gunstig | #CBS

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok) (afwijking van de langetermijntrend (=0))
jaar maand cyclus
2012 januari -0,04
februari -0,09
maart -0,13
april -0,16
mei -0,24
juni -0,3
juli -0,36
augustus -0,47
september -0,55
oktober -0,62
november -0,74
december -0,83
2013 januari -0,91
februari -1,03
maart -1,12
april -1,18
mei -1,26
juni -1,28
juli -1,29
augustus -1,29
september -1,23
oktober -1,17
november -1,09
december -1,02
2014 januari -0,96
februari -0,9
maart -0,87
april -0,86
mei -0,83
juni -0,82
juli -0,8
augustus -0,79
september -0,78
oktober -0,77
november -0,75
december -0,72
2015 januari -0,69
februari -0,63
maart -0,57
april -0,51
mei -0,45
juni -0,39
juli -0,35
augustus -0,31
september -0,28
oktober -0,27
november -0,26
december -0,25
2016 januari -0,26
februari -0,24
maart -0,23
april -0,21
mei -0,16
juni -0,13
juli -0,1
augustus -0,04
september 0
oktober 0,05
november 0,11
december 0,16
2017 januari 0,21
februari 0,28
maart 0,33
april 0,36
mei 0,41
juni 0,44
juli 0,47
augustus 0,52
september 0,56
oktober 0,6
november 0,67
december 0,71
2018 januari 0,74
februari 0,8
maart 0,84
april 0,85
mei 0,87
juni 0,88
juli 0,86
augustus 0,87
september 0,86
oktober 0,83
november 0,82
december 0,79
2019 januari 0,74
februari 0,71
maart 0,66
april 0,62
mei 0,61
juni 0,59
juli 0,57

Consumentvertrouwen stijgt, producentenvertrouwen daalt

In juni zijn consumenten positiever dan in mei. Het producentenvertrouwen nam in juni opnieuw af. Zowel het vertrouwen van producenten als het consumentenvertrouwen ligt echter boven het langjarige gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
jaar maand Consumentenvertrouwen Producentenvertrouwen
2014 januari -6 0,7
februari -2 -0,1
maart 1 1,1
april 4 0,3
mei 6 0,7
juni 6 0,7
juli 6 1,2
augustus 2 0
september -2 -0,2
oktober 1 2
november -2 2,4
december -4 3,4
2015 januari -2 2,8
februari -1 2
maart 7 1,4
april 10 3,3
mei 11 4,1
juni 14 4,6
juli 13 3,7
augustus 13 3,5
september 11 3,8
oktober 12 2,4
november 14 4
december 13 3
2016 januari 11 3,2
februari 7 3,1
maart 2 3,9
april 6 4,7
mei 7 4,4
juni 11 5,4
juli 9 5,1
augustus 9 1,2
september 12 3,4
oktober 17 4,3
november 21 3,4
december 21 4,7
2017 januari 21 6
februari 22 7
maart 24 7,8
april 26 8,3
mei 23 6,1
juni 23 7,2
juli 25 6,6
augustus 26 5,4
september 23 8,5
oktober 23 8,2
november 22 9,1
december 25 8,9
2018 januari 24 10,3
februari 23 10,9
maart 24 9,5
april 25 8,2
mei 23 9,8
juni 23 7,7
juli 23 6,3
augustus 21 5,9
september 19 5,7
oktober 15 5,9
november 13 7,2
december 9 7,5
2019 januari 1 5,8
februari -2 6,3
maart -4 6,1
april -3 6,7
mei -3 4,7
juni 0 3,3

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

Het volume van de goederenexport was in mei 1,5 procent groter dan in mei 2018. De groei is groter dan in de voorgaande maand. In mei 2019 groeide vooral de export van machines en chemische producten. Daarentegen kromp opnieuw de export van elektrotechnische apparatuur.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in april 2018. De groei is groter dan in de voorgaande maand. In april is vooral in woningen, bedrijfsgebouwen, personenauto’s en machines meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in april 1,8 procent meer besteed dan in april 2018. Ze gaven onder andere meer uit aan woninginrichting en elektrische apparaten. Daarentegen hebben ze minder besteed aan auto’s.

Productie industrie krimpt bijna 2 procent in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018. Een maand eerder was de krimp 1 procent. In mei groeide de productie van de elektrische en elektronische industrie het sterkst.

Aantal faillissementen neemt toe in juni

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen. Er zijn in juni 7 bedrijven meer failliet verklaard dan in mei. De trend is afgelopen jaren redelijk vlak

Aantal banen blijft stijgen

In het eerste kwartaal van 2019 is het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 56 duizend toegenomen tot 10 664 duizend. In een jaar tijd kwamen er 226 duizend banen bij.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal 2019 in totaal ruim 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoen, bijna 1 procent meer dan een kwartaal eerder.

Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw naar een record, namelijk 277 duizend. Dat zijn er 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Sinds het tweede kwartaal van 2018 ligt het aantal vacatures hoger dan voor de crisis. Ook het aantal ontstane en het aantal vervulde vacatures (seizoensgecorrigeerd) hebben een recordhoogte bereikt.

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen.

Het aantal werklozen (ILO-definitie) daalde na februari met gemiddeld 3 duizend per maand en stond in mei op 302 duizend. Dat komt overeen met 3,3 procent van de beroepsbevolking.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd (2010=100)
index
2012 1e kwartaal 100,8
2e kwartaal 100,9
3e kwartaal 100,5
4e kwartaal 99,8
2013 1e kwartaal 100,1
2e kwartaal 99,9
3e kwartaal 100,5
4e kwartaal 101,1
2014 1e kwartaal 101
2e kwartaal 101,6
3e kwartaal 101,9
4e kwartaal 102,8
2015 1e kwartaal 103,4
2e kwartaal 103,7
3e kwartaal 104,1
4e kwartaal 104,1
2016 1e kwartaal 105,1
2e kwartaal 105,3
3e kwartaal 106,5
4e kwartaal 107,4
2017 1e kwartaal 108
2e kwartaal 108,9
3e kwartaal 109,7
4e kwartaal 110,5
2018 1e kwartaal 111,2
2e kwartaal 111,9
3e kwartaal 112,2
4e kwartaal 112,8
2019 1e kwartaal 113,3

Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de investeringen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 was de omvang van het bbp 1,7 procent groter.

Woensdag 14 augustus 2019 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2019.


Titel: Economisch beeld iets minder gunstig
Datum: 2019-07-16 06:30:00
Publisher: CBS
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur