E-health stimuleert gezondheid door persoonlijke preventie

In 2020 gebruikt 10% van Nederland e-health voor persoonlijke preventie. Dat is één van de concrete doelen van de Health deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health.’

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 12 andere partijen ondertekenden de Health deal op 15 maart. De deelnemers beloven zich in te zetten om e-health-instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.

Deelnemers aan de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’ (foto Jack Tillmanns)

Zelfregie en zelfredzaamheid bevorderen

Sinds de opkomst van het internet zijn digitale pioniers aan de slag om informatie te verstrekken over de persoonlijke gezondheid voor het individu. Het doel is om met deze informatie zelfregie en zelfredzaamheid te bevorderen, wat gaat leiden tot gezond gedrag. Dit verhoogt de kwaliteit van leven en verlaagt de zorgkosten.

Lees meer over deze Health Deal.


Titel: E-health stimuleert gezondheid door persoonlijke preventie
Datum: 2018-03-15 12:48:04
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.