Deze week: veiligheid, belastingontwijking, meerjarig financieel kader | Nieuws

Een debat over veiligheidskwesties met de Duitse en Franse ministers van Binnenlandse Zaken en een bezoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, staan deze week op de agenda. De Britse regering is van plan artikel 50 te gebruiken om het proces voor uittreding uit de EU te starten. De parlementaire commissies stemmen over een tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader en de aanpak van belastingontduiking door multinationals.

Op maandag bespreekt de commissie Burgerlijke vrijheden de veiligheidssituatie in Europa met de Duitse federale minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, en de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Matthias Fekl.

Maatregelen om het moeilijker te maken voor grote bedrijven om belastingen te ontwijken door het benutten van verschillen tussen de belastingstelsels van de lidstaten en derde landen, staat voor maandag op de agenda voor stemming in de commissie Economische en Monetaire zaken.

Op maandag wordt door de Begrotingscommissie gestemd over een tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader van de EU (2014-2020) om deze beter aan te passen aan nieuwe prioriteiten. Het doel is om de EU-steun te versterken voor de aanpak van de vluchtelingencrisis, het verhogen van de veiligheid, het bevorderen van groei en werkgelegenheid en het vergroten van de budgettaire flexibiliteit.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas en de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, bezoeken op maandag en dinsdag het Parlement. Op dinsdag ontmoeten zij EP-Voorzitter Antonio Tajani.


Titel: Deze week: veiligheid, belastingontwijking, meerjarig financieel kader | Nieuws
Datum: 27 March 2017 | 9:14 am
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur