Deze week in het Parlement: brexit, de EU-begroting en de Sacharovprijs | Nieuws

Brexit

Het Parlement zal de uitkomst bespreken van de stemming in het Britse Parlement op 19 oktober over brexit.

EU-top

Op dinsdag 22 oktober zullen Europarlementsleden de resultaten van de EU-top bespreken. Onderwerpen zoals brexit, de meerjarenbegroting, de strategische prioriteiten voor de komende vijf jaar en het klimaat zullen aan bod komen.

J-C. Juncker

Het Parlement zal het werk evalueren dat Jean-Claude Juncker geleverd heeft tijdens zijn 5 jaar lange mandaat aan het hoofd van de Europese Commissie. Naar verwachting treedt de nieuwe Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen aan op 1 december.

EU-begroting

Op dinsdag debatteren de Europarlementsleden over de EU-begroting voor volgend jaar. De 2020 begroting moet méér financiering voor klimaatactie en duurzame technologie voorzien. Hierover stemmen de parlementsleden woensdag.

Belastingen

Op dinsdag bespreekt het Parlement de eerder stilgevallen wetgeving die multinationals verplicht om bekend te maken welke belastingen zij in elk land betalen. Donderdag zullen we over een resolutie stemmen.

Syrië

Op woensdag overlegt het Parlement over de Turkse militaire operatie aan de Syrische grens en de gevolgen daarvan. Ze zullen vervolgens donderdag over een resolutie stemmen.

Thomas Cook

Op maandag zullen de Europarlementsleden de impact overleggen van het faillissement van Thomas Cook op toerisme, het lucht- en het wegverkeer.

EU-uitbreiding

Op woensdag zal het Parlement de uitbreiding van de EU met betrekking tot Albanië en Noord-Macedonië bespreken, nadat de staatshoofden en regeringsleiders geen overeenstemming gevonden hebben over de opening van toetredingsonderhandelingen.

Sachharovprijs

Op donderdag zal de voorzitter van het Parlement David Sassoli de winnaar van de 2019 Sacharovprijs voor de vrijheid van denken aankondigen. De finalisten van dit jaar zijn Ilham Tohti, een Oeigoerse econoom die strijdt voor de rechten van de Oeigoerse minderheid in China; The Restorers, vijf Keniaanse studenten die meisjes helpen in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking; en de Braziliaanse politieke activisten Marielle Franco, Chief Raoni en Claudelice Silva dos Santos.

 


Titel: Deze week in het Parlement: brexit, de EU-begroting en de Sacharovprijs | Nieuws
Datum: 2019-10-19 00:50:05
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur