Deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Vacature promotie


Tijdens de deskundigenbijeenkomst geven deskundigen een presentatie waarna per blok een gedachtewisseling is met de commissie.

In het eerste blok staat het regime vreemdelingenbewaring als ultimum remedium centraal, in het bijzonder waarborgen met betrekking tot kwetsbare personen, met presentaties van de heer mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (Nationale Ombudsman), mevrouw mr. A. (Annemarie) Busser (Amnesty International), mevrouw mr. M. (Martine) Goeman (Programmamanager Kinderrechten en Migratie, Defence for Children) en mevrouw Ir. J.G. (Jannita) Robberse (Algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek).

Het regime vreemdelingenbewaring in het licht van veiligheid en beheersbaarheid staat centraal in het tweede blok, met presentaties van de heer A.A.M.M. (Jos) Heijmans (Burgemeester van Weert), de heer R. (Rogér) Pellemans (Directeur Detentiecentrum Rotterdam en Zeist), de heer mr. J.N.M. (Koos) Richelle (Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) en mevrouw mr. S.T.C. (Shanna) Rebergen (Advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenzaken, SVMA).


Kijktijd: 1:50:56
Publisher: EersteKamer

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten