Deskundigenbijeenkomst ontwerpbesluiten Omgevingswet


De vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van de Eerste Kamer organiseerde op maandag 6 maart 2017 een deskundigenbijeenkomst in het kader van de bij de Eerste Kamer in behandeling zijnde ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet.


Kijktijd: 2:22:36
Publisher: EersteKamer

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur