‘Demonstreren, een schurend grondrecht?’ | Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Het lukt gemeenten en politie niet altijd om het demonstratierecht te waarborgen. Dit constateert de Nationale ombudsman in zijn rapport “Demonstreren, een schurend grondrecht?”. “De overheid neigt naar risicomijdend gedrag”, aldus Reinier van Zutphen, de Nationale ombudsman. Hij roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud te faciliteren. Ook moeten zij terughoudend zijn bij het opleggen van beperkingen en voorschriften. Elke inperking van de demonstratievrijheid moet in elk geval juridisch houdbaar zijn en goed gemotiveerd worden.

In een eerste reactie heeft Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, aangegeven dat zij het in principe eens is met de ombudsman, maar dat de praktijk „helaas wat weerbarstiger” is. Een burgemeester moet ook de veiligheid van jonge kinderen en andere mensen garanderen, zegt ze. „Ook dat is een terechte en dringende verantwoordelijkheid.”

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft enkele maanden geleden in de Tweede Kamer gezegd dat zij met burgemeesters wil overleggen over het demonstratiererecht.

 


Titel: ‘Demonstreren, een schurend grondrecht?’ | Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Datum: 2018-03-15 09:29:53
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.Wilt u een blog, een nieuwsartikel of een opiniestuk via onze onze site en social media kanalen onder de aandacht brengen? Wij verspreiden uw boodschap naar 50.000+ Twitter volgers.
Neem contact met ons op via email.