Definitieve uitslag Tweede Kamer verkiezingen #TK2017

Op woensdag 15 maart hebben van de 12.893.466 kiesgerechtigden 10.563.456 personen hun stem uitgebracht voor TK2017. Het opkomstpercentage van deze verkiezing was 81,9%. Dertien partijen hebben genoeg stemmen behaald om een of meerdere zetels te bemachtigen.

In totaal werden 10.516.041 geldige stemmen op kandidaten uitgebracht. Blanco stemden 15.876 personen en 31.539 stemden ongeldig.

Kiesdeler

De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel, wordt de kiesdeler genoemd. Deze wordt berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen op kandidaten te delen door 150, het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer. De kiesdeler is dus: 10.516.041 : 150 = 70.106 141/150.

De definitieve uitslag is vandaag door de Kiesraad als volgt vastgesteld:

VVD – 33 zetels
PVV – 20 zetels
CDA – 19 zetels
D66 – 19 zetels
GroenLinks – 14 zetels
SP – 14 zetels
PvdA – 9 zetels
ChristenUnie – 5 zetels
Partij voor de Dieren – 5 zetels
50PLUS – 4 zetels
SGP – 3 zetels
DENK – 3 zetels
Forum voor Democratie – 2 zetels

Plaatje: Het aantal stemmen, het percentage stemmen en het aantal zetels per groepering opgenomen.
Bron: Kiesraad.