De Staat van de Europese Unie

De Staat van de Europese Unie is het jaarlijkse stuk waarin het kabinet vanuit een Nederlands perspectief terugkijkt op de belangrijkste ontwikkelingen in de EU van het afgelopen jaar. Ook presenteert zij daarin een visie op de EU en wordt de Europese agenda van het komende jaar uiteenzet. De inzet van het CDA is gericht op de Brexit, de hervormingen van de EMU waaronder de zorgelijk ontwikkelingen rondom de begroting van Italië en een sterk Europa in een onveilige wereld. Voor het CDA voerden Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en Europarlementariër Esther de Lange het woord.
 
Europese samenwerking belangrijk
Het CDA steunt de regering in haar pleidooi voor Europese samenwerking. Een verdeeld Europa is een makkelijke prooi voor grootmachten met hervonden zelfvertrouwen. Ook non-statelijke actoren, zoals multinationals, techbedrijven en terroristen, vormen steeds vaker een bedreiging. Omtzigt: “Ook al hebben we het in Nederland goed voor elkaar, de brexit toont aan dat de gebeurtenissen in andere EU-lidstaten vergaande gevolgen kunnen hebben voor ons. Grensoverschrijdende uitdagingen moeten we samen oppakken.” Esther de lange: ”Europa staat voor een groot aantal uitdagingen. Denk aan migratie en denk ook aan veiligheid. Hoe kan onze diensten samenwerken om bijvoorbeeld terrorisme tegen te gaan. Van groot belang voor mensen in heel Europa”.

 

 

 


Titel: De Staat van de Europese Unie
Datum: 2019-02-08 17:57:00
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur