De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

In het advies staan de volgende vragen centraal:

– Welke ruimte is er om met GLB-middelen wettelijke en bovenwettelijke doelen op het gebied van landbouw, natuur en water te realiseren, die passen binnen de overgang naar kringlooplandbouw?

– Hoe kan met het nationaal strategisch plan op de meest effectieve wijze gestuurd worden op doelen ten aanzien van klimaat, bodem, biodiversiteit, milieu en landschap?

De verwachting is dat dit advies in juni 2019 wordt uitgebracht.

De commissie die het advies voorbereidt bestaat uit drs. K.J. (Krijn) Poppe, raadslid Rli en commissievoorzitter, dr I.Y.R. (Ingrid) Odegard, junior-raadslid Rli, ir. A.M. (Annemie) Burger en dr. W.J. (Wouter) van der Weijden.

Lees meer over het advies over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl

Titel: De Rli start met advies over herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Datum: 2019-02-15 10:46:04

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.