De ongekende obstructie van de overheid bij WOB verzoeken: Yasmijn Fataie en Roger Vleugels


Openbaarheid is cruciaal voor het functioneren van een democratie. Een corrupte overheid doet er alles aan om openbaarheid te voorkomen. Een gesprek over de obstructie van een administratief corrumperende overheid.

In de jaren 60 heeft de democratiseringsbeweging in Europa bij wet geregeld, dat alle informatie van de overheid eigendom is van de burger en deze het recht heeft op informatie. Sinds die tijd zijn er inmiddels in 120 landen wetten die de informatievoorziening regelt.

Helpt u mee Cafe Weltschmerz het jaar 2020 zorgeloos door te komen? Help ons met een donatie om onafhankelijk te blijven. Https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Roger Vleugels is juridisch adviseur Wet Openbaarheid van Bestuur. Vleugels is dé WOB specialist in Nederland. De meeste aanvragen voor informatie door de Nederlandse media worden door Vleugels ingediend.


Kijktijd: 49:14
Publisher: Cafe Weltschmerz

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur