De nieuwe verscheidenheid


Deze animatie geeft een toelichting op de WRR-verkenning ‘De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’

‘De nieuwe verscheidenheid’ analyseert de veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking en laat zien hoe verscheidenheid naar herkomst verschillend uitwerkt tussen en binnen Nederlandse gemeenten.

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen naar Nederland kwamen, komen tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. De toenemende verscheidenheid leidt tot nieuwe maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale cohesie.


Kijktijd: 46
Publisher: ScientificCouncilWRR

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.