De kracht van het contrast op de A2 bij Maastricht


Welkom op het videokanaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit ministerie zet zich continue in voor een bereikbaar, veilig en duurzaam Nederland.

Het gaat bij IenW om leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland, daar werkt IenW aan.


Kijktijd: 56
Publisher: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur