D66 stemt in de Eerste Kamer tegen nieuwe wet veiligheidsdiensten

De Eerste Kamerfractie van D66 heeft vannacht tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gestemd. De wet regelt de modernisering en de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD en het toezicht op de diensten.

“Het wetsvoorstel biedt te weinig waarborgen voor de strikte en zorgvuldige uitwerking van vergaande bevoegdheden, zoals het aftappen van internetkabels. Ook het toezicht is jammer genoeg niet adequaat geregeld”, aldus fractievoorzitter Thom de Graaf. D66 vindt ook de bewaartermijnen die tot wel 6 jaar kunnen oplopen te lang en in strijd met het EVRM. “Ook de wettelijke regeling van het overdragen van big data aan het buitenland is niet zorgvuldig genoeg, waardoor risico’s ontstaan dat privacygevoelige gegevens verkeerd terecht komen.”

De Graaf: “Jammer dat het kabinet niet heeft willen werken aan een breed draagvlak voor de nieuwe Wiv. Dat is van groot belang voor het vertrouwen in onze inlichtingendiensten.”

Lees de inbreng van fractievoorzitter Thom de Graaf bij het debat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hier.


Titel: D66 stemt in de Eerste Kamer tegen nieuwe wet veiligheidsdiensten
Datum: 2017-07-12 08:04:33
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur