Corien Prins nieuwe voorzitter WRR : WRR

Prins (1961) is decaan aan de Tilburg Law School (Tilburg University) en daarnaast hoogleraar Recht en Informatisering aan dezelfde universiteit. Van 2008 tot 2013 was zij raadslid van de WRR. Tot 2008 was zij voorzitter van het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT).

Prins studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan diezelfde universiteit. Zij is sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), lid van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en promotor van 21 promovendi.


Titel: Corien Prins nieuwe voorzitter WRR : WRR
Datum: 16 December 2016 | 1:30 pm
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur