Controle vanggewassen ecologisch aandachtsgebied | RVO.nl

Het proces van aanvraag tot en met de daadwerkelijke uitbetaling van subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kent veel controles. Zet u vanggewassen in om aan uw verplichtingen voor ecologisch aandachtsgebied (EA) te voldoen? Dan kunt u te maken krijgen met de volgende controles.

  • Controle op gebruik juiste soorten en hoeveelheid: Voor deze controle vragen we steekproefsgewijs de etiketten en aankoopbewijzen op.
  • Controle op inzaaidatum en de 10 weken termijn: Dit controleren we steekproefsgewijs met satellietbeelden (teledetectie).

Blijkt uit de controles dat u niet aan de voorwaarden voldoet? Dan kan dit gevolgen hebben op uw vergroeningsbetaling. Wij sturen u een brief met het resultaat van deze controles.

Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met onze bevindingen? Dan kunt u een zienswijze indienen. Bij uw reactie stuurt u bewijsmateriaal mee waarmee u kunt aantonen dat er sprake is van een andere oppervlakte, gewas, inzaaidatum of 10 weken termijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de voorwaarden, de controles die wij uitvoeren en hoe u eventueel bezwaar kunt maken? Lees het op onze pagina Betalingsrechten: Controle en uitbetaling.


Titel: Controle vanggewassen ecologisch aandachtsgebied | RVO.nl
Datum: 2 June 2017 | 2:22 pm
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur