Consultatie Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage


Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage


De verkorting van de ‘WGA-risicoperiode’ wordt gezamenlijk met een aantal verbeteringen in de premiesystematiek van UWV geregeld op het niveau van wet, besluit en regeling.

NB. De maatregel uit het regeerakkoord waarin de regering de WGA-risicoperiode wil verkorten is slechts één onderdeel uit een breder pakket aan maatregelen. Indiening van dit specifieke onderdeel bij de Tweede Kamer zal dan ook in samenhang bezien worden met het bredere pakket.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum


25-04-2018

Einddatum consultatie


23-05-2018

Status


Actief

Type consultatie


Wet

Organisatie


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Keten-ID


9034

Onderwerpen


Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties


Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt


Werkgevers, (in beperkte mate) werknemers en private (WGA-)verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


Na inwerkingtreding van deze maatregel zullen werkgevers korter individueel belast worden voor de WGA-lasten van hun (ex-)werknemers. Dit leidt er toe dat financiële risico’s voor werkgevers afnemen en zij minder huivering zullen zijn bij het aannemen van personeel.

Waarop kunt u reageren


U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Externe bronnen


Titel: Consultatie Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage
Datum: 2018-05-23 14:41:51
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur