Consultatie Wijziging Wet BRP ivm registratie van kinderen die op het moment geboorte niet meer in leven zijn


Wijziging Wet BRP ivm registratie van kinderen die op het moment geboorte niet meer in leven zijn


Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in Nederland is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, op verzoek van de ouder die als ingezetene is of was ingeschreven in de basisregistratie personen op het moment van de geboorte of het opmaken van de akte, gegevens worden opgenomen op de persoonslijst van de verzoeker.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum


15-07-2017

Einddatum consultatie


25-08-2017

Status


Actief

Type consultatie


Wet

Organisatie


Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesOnderwerpen


Bestuursrecht

Publicatie reacties


Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt


Burgers, minister van BZK, gemeenten, ambtenaar van de burgerlijke stand.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


Door deze regeling kunnen ouders die ingezetene zijn (of waren) van bij geboorte niet meer levende kinderen, ongeacht wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden, op basis van een akte van levenloos geboren kind, c.q. akte van geboorte (levenloos) op verzoek de gegevens omtrent dit kind laten opnemen in de BRP.

Waarop kunt u reageren


U kunt reageren op alle onderdelen van het concept wetsvoorstel en de daarbij behorende concept memorie van toelichting.
Gezien het precaire onderwerp wordt u verzocht hier met respect mee om te gaan.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen


Titel: Consultatie Wijziging Wet BRP ivm registratie van kinderen die op het moment geboorte niet meer in leven zijn
Datum: 2017-07-17 07:21:48
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.