Consultatie Wijziging Besluit inburgering ivm vrijstelling voor werkenden van examenonderdeel ONA


Wijziging Besluit inburgering ivm vrijstelling voor werkenden van examenonderdeel ONA


Met de wijziging van het Besluit inburgering wordt een vrijstelling geïntroduceerd voor het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). De vrijstelling wordt verleend als de aanvrager over werk beschikt. De achtergrond van de vrijstelling is dat als iemand aantoont zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt te kunnen functioneren de noodzaak vervalt om ONA-examen te doen. In het besluit is opgenomen onder welke voorwaarden de vrijstelling wordt verleend.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum


04-12-2018

Einddatum consultatie


01-01-2019

Status


Actief

Type consultatie


AMvB

Organisatie


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Keten-ID


9251

Onderwerpen


Integratie

Publicatie reacties


Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt


De personen die op grond van de wet- en regelgeving inburgering gehouden zijn om het ONA-examen te doen of die dit examen moeten doen om in aanmerking te komen voor een sterker verblijfsrecht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


De wijziging van het besluit zal er toe leiden dat er minder mensen ONA-examen hoeven te doen.

Waarop kunt u reageren


U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen


Titel: Consultatie Wijziging Besluit inburgering ivm vrijstelling voor werkenden van examenonderdeel ONA
Datum: 2018-12-06 12:26:31
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.