Consultatie Wijziging Besluit Bibob ivm opname COA


Wijziging Besluit Bibob ivm opname COA


Dit besluit strekt, naast enkele technische aanpassingen, tot toevoeging van het COA aan de lijst van zelfstandige bestuursorganen die bevoegd zijn de Wet Bibob toe te passen. Het COA was niet bevoegd om de Wet Bibob toe te passen en dus niet bevoegd om bij het sluiten van vastgoedtransacties de vastgoedpartners te beoordelen. Het beoordelen van de vastgoedpartners dient primair de integriteit van het COA te waarborgen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum


13-07-2018

Einddatum consultatie


24-08-2018

Status


Actief

Type consultatie


AMvB

Organisatie


Ministerie van Ministerie van Justitie en VeiligheidOnderwerpen


Bestuursrecht

Publicatie reacties


Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt


Betrokkenen bij dit voorstel zijn het COA, het Landelijk Bureau Bibob en vastgoedpartners van het COA.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen


Als gevolg van het ontwerp wordt het COA bevoegd een Bibob-onderzoek te verrichten naar andere partijen in een vastgoedtransactie.

Voor de vastgoedpartners van het COA zou dit ontwerp betekenen, indien het Bibob-instrumentarium wordt ingezet, dat de vastgoedpartner voor het onderzoek informatie zal moeten aanleveren. De omvang van de aan te leveren informatie zal per geval verschillen.

Waarop kunt u reageren


Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen


Titel: Consultatie Wijziging Besluit Bibob ivm opname COA
Datum: 2018-07-30 15:20:17
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur