Consortium bouwt Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020

Vacature promotie

De winnaar van de aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling, Dubai EXPO 2020,  is bekend. De opdracht is gegund aan een consortium van 4, zowel Nederlandse als internationale bedrijven.

Het consortium bestaat uit de bedrijven Expomobilia, V8 Architects, Kossmann.deJong en Witteveen+Bos. Deze bedrijven bundelen kennis op het gebied van paviljoenbouw en –architectuur. Bovendien hebben ze aanvullende kennis over interactieve bezoekerservaringen, de circulaire economie en duurzaam bouwen.

Platform voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid

De wereldtentoonstelling in Dubai vindt plaats van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021. Via paviljoens presenteren landen zichzelf tijdens deze wereldtentoonstelling aan bezoekers. Maar het is ook een platform waar het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar komen om zaken te doen, kennis te delen en te netwerken.

De bedoeling is dat het Nederlandse paviljoen in Dubai een klimaatinstallatie wordt die zal functioneren op basis van duurzame recycleprincipes. Thema’s als water, energie en voeding spelen daarbij een hoofdrol. Dat past in het door Nederland gekozen thema ‘Uniting water, energy & food’.

Presentatie paviljoen in december

In december wordt het ontwerp van het Nederlandse paviljoen gepresenteerd. Het paviljoen moet bezoekers straks een intense zintuigelijke ervaring bieden. En een architectonische uitstraling hebben die past bij de omstandigheden van Dubai.

Het consortium gaat naast het ontwerp en de bouw ook aan de slag met het onderhoud en de afbouw van het paviljoen.

In totaal kwamen 11 inzendingen binnen. Deze zijn door ons beoordeeld op duurzaamheid en circulariteit. Het consortium van 4 bedrijven voldeed het beste aan de gestelde criteria. RVO.nl heeft de aanbesteding uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dubai EXPO 2020 en kansen voor u

De wereldtentoonstelling biedt ook kansen voor u als ondernemer. Hieronder geven we de belangrijkste kansen:

  1. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 zijn er nog een of meerdere aanbestedingen voor de exploitatie van het paviljoen. Ook worden de mogelijkheden voor sponsoring binnenkort gepubliceerd op www.tenderned.nl.  
  2. Bij de opbouw van de wereldtentoonstelling start de organisatie aanbestedingen en andere inkoopprocedures. Die kunnen ook interessant zijn voor uw bedrijf.
  3. Lees ook ons bericht van 16 oktober over de kansen die het Expo Live Fund, het subsidiefonds van de wereldtentoonstelling in Dubai, u kan bieden.
  4. Bent u geïnteresseerd in samenwerking? Neem dan contact op met het projectteam dat bezig is met de voorbereidingen voor de Nederlandse deelname aan de Dubai Expo.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Nederlandse inbreng op de wereldtentoonstelling op Rijksoverheid.nl en Dutchdubai.

De Engelstalige brochure Dubai World Expo 2020 (pdf) geeft meer informatie over de expo zelf.


Titel: Consortium bouwt Nederlands paviljoen Dubai EXPO 2020
Datum: 2018-11-13 10:19:30
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten