Community of Practice multi-use pilots Noordzee


De Noordzee speelt een cruciale rol in de realisatie van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Door het toenemende gebruik van de Noordzee is het eigenaarschap en de samenwerking tussen verschillende stakeholders en betrokken departementen essentieel. Daarom is het in het kader van de blauwe innovatie, de ambitie om de huidige en toekomstige innovatieve projecten van ondernemers, overheid, topsectoren, onderzoeksinstellingen en ngo’s bij elkaar te brengen om hun multi-use innovaties in, aan en op de Noordzee te stimuleren. Om een verbinding te leggen tussen energie-natuur-voedsel en alle stakeholders om duurzaam gebruik te maken van een gezonde Noordzee, is in september 2018 de Community of Practice multi-use pilots Noordzee gestart.

Voor meer informatie, kijk op https://www.rvo.nl/noordzee


Kijktijd: 4:18
Publisher: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.