CDA steunt mkb met terugdringen te late betalingen


Het CDA is blij dat staatssecretaris Mona Keijzer de betaaltermijn voor grote bedrijven aan het mkb aan gaat pakken. Zij wil de wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, verlagen naar dertig dagen. Grote bedrijven kunnen, als gevolg van een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer, sinds 2017 een maximale termijn van zestig dagen hanteren voor hun mkb-leveranciers. De overheid zelf moet al wel binnen dertig dagen betalen. Het gevolg van deze wet is dat de betalingstermijnen in 2018 langzaam zijn opgelopen, tot een gemiddelde van 41,5 dagen. In de tien jaar ervoor was de termijn juist aan het dalen naar 36,5 dagen. Het CDA heeft altijd gepleit voor een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Destijds bleek daar in de Kamer echter geen draagvlak voor, waardoor de termijn van 60 dagen in de wet is blijven staan. Die termijn wordt nu dus alsnog verlaagd.
Meer bekendheid regelingenEr bestaan ook allerlei financieringsmogelijkheden waar mkb’ers geen gebruik van maken omdat ze niet op de hoogte zijn van die regelingen. Daar moet verandering in komen, vindt het CDA. Op verzoek van woordvoerder Mustafa Amhaouch gaat staatssecretaris Keijzer daarom in gesprek met regio’s, provincies, Kamers van Koophandel en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen om te kijken hoe de toegang tot die regelingen verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door het inrichten of promoten van een mkb-loket.
Amhaouch: “Het mkb speelt een belangrijke rol in onze economie. In 2017 werkte bijna 50% van de beroepsbevolking in het mkb, droeg het mkb ruim 31% bij aan het bbp en realiseerde het mkb 80% van de groei van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is ons mkb ook kwetsbaar, bijvoorbeeld als het gaat om de toegang tot financiering. Vooral kleinere en nog jonge bedrijven blijken het moeilijk te vinden om financiering aan te trekken. En twee derde van de mkb-ers weet niet dat de overheid allerlei ‘loketten’ heeft voor financieringsinstrumenten. Ik ben dan ook blij dat de staatssecretaris hierover in gesprek wil gaan met de belangrijkste organisaties op dit gebied, zoals de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.”


Titel: CDA steunt mkb met terugdringen te late betalingen
Datum: 2019-04-26 08:11:05
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.