CBS ConjunctuurBeker Strijd


De 6 vwo-klas van het Montaignelyceum in Den Haag won op 17 april jl. de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS. Van de 110 klassen uit Nederland die meededen, voorspelden zij het beste de economische ontwikkelingen van 2018 aan de hand van 10 indicatoren, zoals werkloosheid, economische groei en inflatie. een korte impressie.


Kijktijd: 1:44
Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur