zaterdag, januari 13, 2018

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Aan de slag met de arbeidsmarkt en pensioen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 15-12-2017 | 15:05Het kabinet streeft naar een gezond pensioenstelsel en een fitte arbeidsmarkt, die opgewassen zijn tegen de...

Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 14-12-2017 | 19:24Staatssecretaris Tamara van Ark koerst aan op een regeling waarbij het inkomen van mensen met een...

Experimenten en werkwijzen Participatiewet: de kaders | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 11-12-2017 | 00:00Er is een wezenlijk verschil tussen een experiment op basis van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet...

Normenbrief 1 januari 2018 – informatie voor gemeenten | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 08-12-2017 | 07:03Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 1.578,00 per maand. In verband...

Ontwikkeladvies voor 25.000 werkenden | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 07-12-2017 | 07:30Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met...

Postbedrijven moeten per 1 januari 2018 voldoen aan 80%-norm | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 30-11-2017 | 07:00Digitalisering heeft een sterke invloed op onze maatschappij en economie. Dat biedt groeikansen, maar vraagt bijvoorbeeld...

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar 23,5%. |...

Nieuwsbericht | 29-11-2017 | 14:35Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is...

Continue screening Personenregister kinderopvang van start | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 28-11-2017 | 07:00Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1...

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 21-11-2017 | 15:46Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je...
video

Staatsecretaris Tamara van Ark

Samen aan de slag gaan. Zodat meer mensen kansen kunnen grijpen en kunnen meedoen. Rotterdam is daarvoor mijn inspiratie. Introductievideo van staatssecretaris Tamara van...

Indiening Beeld van de Uitvoering 2017 – Informatie voor gemeenten | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 10-11-2017 | 11:06Voor 1 maart 2018 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2017...

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 03-11-2017 | 14:31De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister...
Nederland

Minsterraad: Grootste plus voor middengroepen

Bijna iedereen gaat er de komende jaren op vooruit, gemiddeld zo’n 1,1% per jaar. Werkende middengroepen kunnen de grootste plus tegemoet zien.

Grootste plus voor middengroepen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 27-10-2017 | 14:16Bijna iedereen gaat er de komende jaren op vooruit, gemiddeld zo’n 1,1% per jaar. Werkende middengroepen...

Waarnemend voorzitter Raad van Bestuur UWV | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 27-10-2017 | 14:15Fred Paling is benoemd tot waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV....

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 18-10-2017 | 16:36De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2018.   Het wettelijk brutominimumloon...

Ruim 50.000 kinderen meer naar opvang

Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011.

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging Wfsv in verband met deactiveren quotumheffing | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 09-10-2017 | 09:49Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) in verband...

Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2018 en definitieve verdeling 2017 bekend | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-09-2017 | 13:47De voorlopige verdeling 2018 evenals de definitieve verdeling 2017 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. De bestanden...
Groningen

Extra geld voor scholing werkzoekenden aardbevingsgebied #Groningen

Het kabinet trekt ruim 6,2 miljoen euro uit om werkzoekende Groningers de mogelijkheid te geven zich om te scholen naar banen in de aardbevingsgerelateerde bouw- en technieksector.

Meer Nieuws

X