Sunday, March 11, 2018

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Internetconsultatie wetsvoorstel verhoging inkomensgrens kindgebonden budget voor paren | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 26-02-2018 | 10:23Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in...

Koolmees: meer verlof voor partner bij geboorte baby | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 21-02-2018 | 11:38Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Dat...

Internetconsultatie wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 20-02-2018 | 10:37Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige...

Herinnering: indiening Beeld van de Uitvoering moet voor 1 maart 2018 | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 19-02-2018 | 16:04Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2017 nog niet hebben ingediend, wordt in...

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 16-02-2018 | 15:15De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met...
video

Kinderopvang is een vak

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Ook...
video

Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Ook...
video

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Ook...
video

Veiligheid en gezondheid

De nieuwe kwaliteitseisen in de wet IKK zijn opgedeeld in 4 thema's. Het ministerie van SZW ontwikkelde per thema een inspiratievideo voor ondernemers. Ook...
video

Inspiratievideo voor medewerkers

Kijktijd: 4:22 Publisher: ministerieszw Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020 | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 09-02-2018 | 14:30De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1...

AmbachtsAcademie voor werkloze 50plussers | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-02-2018 | 15:58Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AmbachtsAcademie geopend. De AmbachtsAcademie gaat tweehonderd werkloze...

Ruim baan voor ambitie, ook met een arbeidsbeperking | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 05-02-2018 | 15:22Wie een arbeidsbeperking heeft, moet zich beschermd weten. Om te gaan werken als het beter gaat,...

Koolmees pakt wachttijden inburgeringsexamens aan | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 04-02-2018 | 22:30Minister Koolmees dringt de wachttijden rond de inburgeringsexamens terug. Die wachttijden zijn sterk opgelopen door een...

Directie moet in gesprek met OR over topbeloningen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 24-01-2018 | 09:22Werknemers krijgen meer te vertellen over topbeloningen. De directie van ondernemingen met meer dan 100 werknemers...
video

OSP

Kijktijd: 2:7 Publisher: ministerieszw Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.

Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-01-2018 | 15:42Drs. H.A.M. (Hellen) van Dongen wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 28-12-2017 | 14:27Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op SZW-terrein. Arbeidsomstandigheden Aan het begin...

Laagste werkloosheid in 8 jaar | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 21-12-2017 | 06:30Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan. Daarmee is nu een recordaantal mensen aan de slag....

Betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming voor zeevarenden | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 19-12-2017 | 16:56Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder...

Meer Nieuws

X