Thursday, July 19, 2018

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media valt onder OCW.

video

Verklaring Minister Slob over VMBO Maastricht 25 juni 2018

Minister Arie Slob verwacht dat de 354 eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht woensdag weten of en hoe zij alsnog hun diploma kunnen behalen. De leerlingen...

Aanpak knelpunten passend onderwijs | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 25-06-2018 | 12:30Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het...

Eindexamens VMBO Maastricht ongeldig | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 16:18De eindexamens van alle eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht zijn vrijdag door de Inspectie van het Onderwijs...

Nieuw leven voor erfgoed | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:15Het kabinet investeert de komende jaren 325 miljoen euro extra in erfgoed. De ministerraad heeft ingestemd...

Meer ruimte voor regionale initiatieven in mbo | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 15-06-2018 | 16:40Mbo’s krijgen meer ruimte om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. Iedere instelling kan...

Grote uitdagingen voor middelbare scholen door krimp | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 17:00Middelbare scholen staan de komende jaren voor een grote uitdaging: het aantal leerlingen loopt fors terug....

Miljoenen voor restauratie monumenten | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 08:00Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten,...

Ingrijpende koerswijziging nodig voor verdere versterking positie leraar | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 11-06-2018 | 06:00Een stevige, professionele beroepsgroep is belangrijk voor leraren en het onderwijs in Nederland. De inspanningen van...

Kabinet schrapt negatieve financiële prikkel in het mbo | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 08-06-2018 | 14:15Vanaf volgend jaar wordt er in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met...

Reactie minister Slob op cao primair onderwijs | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-06-2018 | 19:25Minister Slob is blij dat werkgevers en werknemers in het primair onderwijs vandaag een onderhandelaarsakkoord over...

Extra geld voor alle vmbo-scholen met een techniekprofiel | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-06-2018 | 07:30Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren...

De meerwaarde van internationalisering | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 04-06-2018 | 08:00Internationalisering van het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs heeft meerwaarde. Om die meerwaarde zo groot...

Impuls voor een duurzamere en innovatievere modesector | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 31-05-2018 | 18:00Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) heeft vandaag aangekondigd dat ze start met een programma waarbij ze...

Acties voor sterk en toegankelijk beroepsonderwijs | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 28-05-2018 | 15:22Met regionale afspraken om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren, de extra investering...

Levensbeschouwelijk onderwijs structureel geregeld | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 25-05-2018 | 14:00Leerlingen van openbare basisscholen kunnen vanaf januari structureel levensbeschouwelijk onderwijs blijven krijgen. Het gaat dan om...

Bedrijven en mbo-instellingen aan de slag met innovatief beroepsonderwijs | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 23-05-2018 | 09:307 samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven gericht op onder meer welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning...

Versterking filmklimaat in Nederland | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 17-05-2018 | 14:00Minister Van Engelshoven heeft afspraken met de filmbranche gemaakt om de productie van de Nederlandse film...

‘Extra acties om het aantal vrouwen in de top versneld te verhogen’ | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 16-05-2018 | 14:09Gezamenlijk persbericht ministerie van OCW en VNO-NCW Ondanks het wettelijk streefcijfer van 30% en de maatschappelijke...

Meer ruimte voor mbo’s en werkgevers om in de regio opleidingen vorm te geven...

Nieuwsbericht | 09-05-2018 | 13:45Mbo-instellingen krijgen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale)...
video

Wetenschap – Wat heeft ‘me moeder’ eraan? #3

Hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets onderzoekt met haar groep hoe je nu bepaalde groepen mensen kunt interesseren voor bètavakken. Klinkt interessant, maar wat heeft 'me...

Meer Nieuws

X