donderdag, september 20, 2018

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media valt onder OCW.

Meer leraren voor de klas door regionale aanpak lerarentekort | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 24-08-2018 | 16:30Het terugdringen van het lerarentekort vraagt niet alleen om landelijke actie, maar ook om meer maatwerk...
school onderwijs

Rijksbijdrage voor middelbare scholen wordt versimpeld

Minister Slob gaat het voor schoolbesturen van middelbare scholen inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde rekensom vooraf aan het vaststellen van die zogeheten lumpsum.
school

Meer scholen voor 10- tot 14-jarigen

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school.

Minister Van Engelshoven: ‘Internationaal moet er meer geld naar LHBTI-organisaties’ | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 07-08-2018 | 22:30Minister Van Engelshoven (Emancipatie) noemt de Global Conference van de Equal Rights Coalition (ERC), dé internationale...

Reiskostenvergoeding voor examenleerlingen VMBO Maastricht | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 03-08-2018 | 14:22Het ministerie van Onderwijs stelt een reiskostenvergoeding beschikbaar voor de gedupeerde examenleerlingen van VMBO Maastricht die...

Veranderingen voor komend schooljaar (2018-2019) | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 01-08-2018 | 10:00Bij aanvang van het nieuwe schooljaar gaat een aantal wijzigingen in, waar leraren, scholen en leerlingen...
video

Leraren Community OCW 2018/2019

Voor de Leraren Community OCW zijn we op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Meld je nu aan! Kijktijd: 42 Publisher: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Je...

Ruim 1000 euro korting voor nieuwe studenten | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 10-07-2018 | 22:54Alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen vanaf komend collegejaar (2018-2019) de helft minder collegegeld....

Helderheid over schoolkosten mbo | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 10-07-2018 | 06:02Moet een student zelf een koksmes of kappersschaar kopen, of kan de student daarvoor bij de...

Geen toetsen meer voor kleuters | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van...
video

Verklaring Minister Slob over VMBO Maastricht 25 juni 2018

Minister Arie Slob verwacht dat de 354 eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht woensdag weten of en hoe zij alsnog hun diploma kunnen behalen. De leerlingen...

Aanpak knelpunten passend onderwijs | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 25-06-2018 | 12:30Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het...

Eindexamens VMBO Maastricht ongeldig | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 16:18De eindexamens van alle eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht zijn vrijdag door de Inspectie van het Onderwijs...

Nieuw leven voor erfgoed | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 22-06-2018 | 15:15Het kabinet investeert de komende jaren 325 miljoen euro extra in erfgoed. De ministerraad heeft ingestemd...

Meer ruimte voor regionale initiatieven in mbo | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 15-06-2018 | 16:40Mbo’s krijgen meer ruimte om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. Iedere instelling kan...

Grote uitdagingen voor middelbare scholen door krimp | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 17:00Middelbare scholen staan de komende jaren voor een grote uitdaging: het aantal leerlingen loopt fors terug....

Miljoenen voor restauratie monumenten | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 08:00Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten,...

Ingrijpende koerswijziging nodig voor verdere versterking positie leraar | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 11-06-2018 | 06:00Een stevige, professionele beroepsgroep is belangrijk voor leraren en het onderwijs in Nederland. De inspanningen van...

Kabinet schrapt negatieve financiële prikkel in het mbo | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 08-06-2018 | 14:15Vanaf volgend jaar wordt er in de financiering van het mbo geen rekening meer gehouden met...

Reactie minister Slob op cao primair onderwijs | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-06-2018 | 19:25Minister Slob is blij dat werkgevers en werknemers in het primair onderwijs vandaag een onderhandelaarsakkoord over...

Meer Nieuws

X