Thursday, July 19, 2018

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. De minister van Rechtsbescherming valt onder JenV.

Benoeming directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid |...

Nieuwsbericht | 13-07-2018 | 15:00Mr. W.F. (Wim) Saris wordt directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en...

Aanpak ondermijnende criminaliteit vooral in de regio versterkt | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-07-2018 | 08:00Met forse investeringen en een set aan wetgeving pakt dit kabinet ondermijnende criminaliteit aan. Er wordt...

Wijziging asielbeleid Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 11-07-2018 | 17:45Asielverzoeken van Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd omdat zij zich in een...

De asielinstroom van week 27 bedroeg ongeveer 500 | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 09-07-2018 | 16:32De asielinstroom van week 27, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging en herplaatsing bedroeg ongeveer...

Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 09-07-2018 | 14:23Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen...

Vertrouwen in samenwerkingsovereenkomst Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 14:21Staatssecretaris Mark Harbers en de gemeentelijke delegatie hebben donderdag opnieuw gesproken over de realisatie van Landelijke...
video

Sara, hoor- en beslismedewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de geloofwaardigheid van lhbti-asielzoekers en bekeerlingen op een andere manier beoordelen. In het gehoor moet het persoonlijke, authentieke...
video

Rens, brandweercentralist in de meldkamer Rotterdam

Rens is brandweercentralist in de nieuwe meldkamer Rotterdam op het World Port Center. Deze moderne meldkamer in het World Port Center is ontstaan uit...

Reimer Veldhuis nieuwe landsadvocaat | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 10:06Mr. drs. R.W. (Reimer) Veldhuis (40) wordt per 1 september 2018 benoemd tot landsadvocaat op voordracht...

Harbers: “Nadruk op authentiek verhaal lhbti’s en bekeerlingen” | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 04-07-2018 | 18:00De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de geloofwaardigheid van lhbti-asielzoekers en bekeerlingen op een andere manier...

Legislative proposal to combat the smuggling of goods into prisons submitted to the House...

Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 16:21A legislative proposal that makes it an offence to smuggle prohibited items into custodial institutions has...

Wetsvoorstel over aanpak smokkelwaar in gevangenis naar Tweede Kamer | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 16:21Het wetsvoorstel dat het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in justitiële inrichtingen strafbaar stelt, is bij de...

Ministerie en mevrouw Haifi sluiten overeenkomst | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 16:02De rechtbank heeft op 15 augustus 2017 uitspraak gedaan in de door mevrouw Haifi aangespannen beroepsprocedure...

Mogelijk eerder DNA-afname bij verdachte zonder bekend adres | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 02-07-2018 | 20:43Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid treft voorbereidingen om mogelijk eerder DNA-materiaal af te laten nemen...
video

Waarom een nieuwe privacywet?

We geven steeds meer van onszelf prijs, online en offline. Steeds meer organisaties weten iets over je. Dan wil je erop kunnen vertrouwen dat...

Forse investering in verbetering prestaties strafrechtketen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-06-2018 | 18:06In de strafrechtketen wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in het verkorten van de doorlooptijden, betere...
video

Werkbezoek internationale start-ups van kennismigranten

Kennismigranten zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en zijn van harte welkom. Staatssecretaris Mark Harbers ging met minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Mona Keijzer...

Nieuwe stap in uitbreiding slachtofferrechten | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 28-06-2018 | 11:44Verdachten van ernstige zeden– en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten, worden verplicht aanwezig te zijn...

Nederland neemt eenmalige verantwoordelijkheid in oplossing NGO-schip Lifeline | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 27-06-2018 | 17:44Nederland neemt vanuit humanitaire overwegingen en als blijk van Europese solidariteit eenmalig verantwoordelijkheid voor maximaal 20...

Eerste editie magazine Nederland Digitaal live | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 27-06-2018 | 11:44Het internet is inmiddels meer dan een kwart eeuw oud. In 1993 werd het internet wereldwijd...

Meer Nieuws

X