Sunday, May 27, 2018

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie en Veiligheid kan en mag doen. De minister van Rechtsbescherming valt onder JenV.

Reactie naar aanleiding van uitzending Zembla over C2000 | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 16-05-2018 | 21:48Tv programma Zembla had op 16 mei een uitzending over het communicatienetwerk van de hulpdiensten C2000....

Wetsvoorstel voor effectievere aanpak criminaliteit in consultatie | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 16-05-2018 | 14:35Voor een effectievere aanpak van de criminaliteit verhoogt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de maximumstraf...

De asielinstroom van week 19 bedroeg ongeveer 600

De asielinstroom van week 19, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 600. Titel: De asielinstroom van week 19 bedroeg...

Voorzorgsmaatregel uitfaseren gebruik antivirussoftware Kaspersky Lab | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 14-05-2018 | 20:23Het kabinet heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de voorzorgsmaatregel die is genomen ten aanzien...
video

NL-Alert 4 juni 2018

Omschrijving: NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van...

Maandag 4 juni landelijk NL-Alert controlebericht | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 14-05-2018 | 09:00Maandag 4 juni om 12.00 uur zendt de overheid het NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland....

De asielinstroom van week 18 bedroeg ongeveer 700

De asielinstroom van week 18, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 700. Titel: De asielinstroom van week 18 bedroeg...

Dekker: voorwaardelijke invrijheidstelling niet langer vanzelfsprekend | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 01-05-2018 | 08:00Voor een veilige samenleving en een groter rechtvaardigheidsgevoel zal een groter deel van een opgelegde vrijheidsstraf...

Rapportage Vreemdelingenketen 2017: Asielinstroom stabiel, samenstelling gewijzigd | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 30-04-2018 | 09:00De totale asielinstroom – bestaande uit eerste en herhaalde aanvragen en nareis – die de Immigratie- en Naturalisatie...

Krachtige aanpak discriminatie blijft nodig | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 26-04-2018 | 16:30Discriminatie op grond van afkomst komt het vaakst voor. Opvallend is de stijging van het aantal...

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 25-04-2018 | 16:00Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met...

Regeling uitstapprogramma’s prostitutie verlengd | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 23-04-2018 | 11:53De Regeling uitstapprogramma’s prostituees wordt verlengd.  De huidige regeling die aan sekswerkers hulp en ondersteuning biedt...

Cybersecurity: het fundament onder economische en maatschappelijke kansen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 21-04-2018 | 09:01De nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) zet de noodzakelijke stap om onze digitale veiligheid te versterken...

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 20-04-2018 | 14:15De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten...

Van de Donk gaat samenwerking in strafrechtketen aanjagen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 16-04-2018 | 11:40Wim van de Donk wordt de nieuwe voorzitter van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) dat is ingericht...

Benoeming hoofdofficier voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 13-04-2018 | 14:00De heer mr. B. ter Steege wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius...

Uitbreiding van de Wet Bibob versterkt aanpak ondermijnende criminaliteit | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-04-2018 | 09:19Gemeenten, provincies en het Rijk krijgen ruimere mogelijkheden om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen)...
video

Opgepakt door de politie. Wat nu?

Voordat je als minderjarige een straf krijgt van de rechter, krijg je met veel verschillende instanties te maken. In dit filmpje leggen we uit...

Grapperhaus opent internationale politieconferentie van drugsbestrijders | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 10-04-2018 | 14:29Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verzorgde dinsdagochtend de openingstoespraak van de 35e International Drug Enforcement...

Benoeming hoofddirecteur DJI bij het ministerie van Justitie en Veiligheid | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-04-2018 | 14:15Dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker wordt hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en...

Meer Nieuws

X