Monday, June 18, 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

video

Staatsbezoek Estland 13-06-2018

English version Kijktijd: 1:11 Publisher: MinBZK Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.

Bezoek staatssecretaris Knops aan Estland over digitalisering | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 09:37Op dinsdag 12 juni en woensdag 13 juni 2018 vindt het staatsbezoek van Zijne Majesteit de...
video

Inspiratiebijeenkomst Programma Sociaal Domein

12 april kwamen collega’s van het Rijk, gemeenten, professionals en medewerkers van kennisinstituten bijeen voor een inspiratiebijeenkomst in Houten. Er is veel kennis en...

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel digitale overheid | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 08-06-2018 | 14:15De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het...

Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers in consultatie | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 04-06-2018 | 12:00Elke gemeente moet een onafhankelijke rekenkamer hebben, ter ondersteuning van de controlerende en kaderstellende taken van...

Benoeming directeur-generaal RIVM bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 01-06-2018 | 16:00Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)...

Huursector slaat de handen ineen voor goed verhuurderschap | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 31-05-2018 | 12:00Zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op een woning ongeacht afkomst, billijke huurprijzen vragen, tijdig onderhoud...
video

Interbestuurlijk Programma V4

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het...

Koepelgevangenis Arnhem krijgt een nieuwe eigenaar | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-05-2018 | 15:30Het markante complex van de koepelgevangenis in Arnhem heeft een nieuwe eigenaar. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het...

Omgevingswet kan door volgens plan | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-05-2018 | 08:30Er is 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel....
video

Staatssecretaris Knops bij de US Memorial Day 27 mei 2018

Staatssecretaris Knops: "Bij de jaarlijkse Memorial Day herdenking op de Amerikaanse Oorlogsbegraafplaats in Margraten heb ik namens het kabinet stilgestaan bij de grote offers...

Benoeming commissaris van de Koning Overijssel | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 25-05-2018 | 14:00De heer ir. A.P. (Andries) Heidema wordt commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De...

Brede coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 23-05-2018 | 14:35Het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen...

Meer Nieuws

X