maandag, augustus 13, 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Benoeming directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en...

Nieuwsbericht | 13-07-2018 | 15:00Ir. J.M. (Johan) Osinga wordt directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw,...

Meer oog voor woningbehoefte van woonwagenbewoners | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-07-2018 | 12:00Bij de vaststelling van het lokale woonbeleid moeten gemeenten meer rekening houden met de wensen van...

Technisch probleem in productieproces reisdocumenten | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 12-07-2018 | 10:16Bij de productie van circa 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Hierdoor...

Twaalf herindelingen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbericht | 10-07-2018 | 23:13De Eerste Kamer is akkoord gegaan met 12 herindelingsvoorstellen. Hierbij zijn 37 gemeenten betrokken. Dit betekent...

Tijdelijke huisvesting op het Catshuisterrein voor het ministerie van Algemene Zaken | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 09-07-2018 | 19:00Op het Catshuisterrein wordt door het Rijksvastgoedbedrijf tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor een deel van de medewerkers...

Benoeming burgemeester Amsterdam | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45Mevrouw drs. F. (Femke) Halsema wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De ministerraad heeft op voorstel...

Benoeming directeur-generaal AIVD | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45Drs. H.W.M. (Dick) Schoof wordt directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van...

Oud-politici sneller aan het werk | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45Minder lang een uitkering, voldoen aan de sollicitatieplicht, hulp bij re-integratie, verrekenen van neveninkomsten. Sinds 2010...

Vaker maatwerk bij hypotheek | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 05-07-2018 | 15:41Consumenten kunnen vaker bij kredietverstrekkers terecht voor een hypotheek op maat en het aantal aanbieders van...

Minister Ollongren start programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 04-07-2018 | 16:16Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is...

Zorgwoningen krijgen weer standaard een buitenruimte | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 12:36In de bouwregelgeving worden zorgwoningen niet langer uitgezonderd van de verplichting om een buitenruimte te hebben....

Minister Ollongren neemt saneringsbesluit over woningcorporatie WSG | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-06-2018 | 19:34Het bezit en een groot deel van de schulden van woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg worden overgenomen...

Toegang verkregen tot MijnOverheid door phishing | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-06-2018 | 19:15Vorige week vrijdag 22 juni zijn er door burgers valse MijnOverheid e-mails ontvangen. Er zijn 203...

Benoeming voorzitter Huis voor de Klokkenluiders | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-06-2018 | 15:30De ministerraad heeft er mee ingestemd mr. W.B.M. (Wilbert) Tomesen te benoemen tot voorzitter van het...

Benoeming directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 29-06-2018 | 15:30H.M. (Henk) Brons wordt directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad...
video

De Raad van Kinderen op bezoek bij BZK 28 juni 2018

Hoe kan iedereen in onze samenleving- van jong tot oud- zelfstandig mee doen aan de digitale wereld? Leerlingen van groep 8 kwamen er vandaag...
video

Minister Ollongren over het VNG congres 27 juni 2018

De opgaven voor het team Rijk en gemeenten zijn breed. Van het bouwen van een miljoen woningen tot het wegwerken van wachtlijsten in de...
video

VNG congres 27 juni 2018

Lokale bestuurders waren in Maastricht bijeen op het jaarcongres van de VNG met het thema 'Over grenzen'. Spreker is onder meer minister Kajsa Ollongren....

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 26-06-2018 | 15:00Er komt een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het...

Meer Nieuws

X