Tuesday, July 17, 2018

Versterkingsoperatie Groningen: morgen beginnen!

“Begin morgen met het onder handen nemen van de 1500 kwetsbare gebouwen die door de gaswinning in Groningen versterkt moeten worden”, zei Kamerlid Léonie...

50PLUS wil extra verhoging AOW-uitkering

Gepensioneerden zijn dubbel gepakt: eerst door de lage rente en daarna door de oplopende inflatie. 50PLUS wil daarom een éxtra verhoging van de AOW-uitkering...

Verkiezingen controleren vanaf de bank thuis

► Inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het algemeen overleg Kiesrechtzaken met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken: “De Kiesraad constateerde bij de gemeenteraadsverkiezingen...

Een publieke omroep om trots op te zijn

50PLUS is tegen de onnodig harde bezuinigingen op onze publieke omroep die nu op tafel liggen. Een budgetverhoging zou eerder op zijn plaats zijn,...

‘Stukje democratie wordt afgepakt zonder iets terug te geven’

Nederland is op democratisch gebied een achterlijk landje. De Eerste Kamer degradeert zichzelf.  Een stukje democratie wordt afgepakt zonder iets terug te geven. De...

Eerlijke verdeling waterschapsbelasting

De rekening van de waterschapsbelasting dreigt te veel doorgeschoven te worden naar de burgers. De 50PLUS-vertegenwoordigers in de waterschappen zijn hier zeer alert op...

Afbouw gas: zorgen om betaalbaarheid

► Inbreng van Léonie Sazias bij het debat over de wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet met minister Wiebes van Economische...

Water mag niet steeds duurder worden

► Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het overleg ‘Water’ met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat: “De minister is bezig...

Kom met strengere nareisregels

Titel: Kom met strengere nareisregels Datum: 2018-06-28 10:55:28 Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Antilliaans Dagblad besteedt aandacht aan inspanningen 50PLUS

Aan de inspanningen van 50PLUS om de verdwenen pensioengelden op de Nederlandse Antillen alsnog uitgekeerd te krijgen is uitgebreid aandacht besteed in het Antilliaans...

Pleidooi voor ‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’

► Inbreng van Kamerlid Léonie Sazias met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Laat ik beginnen met een compliment aan het...

Nog steeds ruim een miljoen werklozen

Werkgevers roepen dat er vakmensen uit het buitenland moeten komen om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. “Oh nee, niet zolang er...

Vele alternatieve bestedingen voor 1,5 miljard

Het eigen risico met honderd euro verlagen, de AOW-leeftijd minder snel verhogen en wat doen aan de daling van de koopkracht van...

‘Jaar in, jaar uit worden mensen bedonderd’

Het kabinet Rutte III maakt halfslachtig werk van lastenverlichting; de burger plukt onvoldoende vruchten van de bloeiende economie. “De portemonnee blijft té leeg, terwijl...

Geen tweede begroting voor EU

50PLUS is fel tegen een aparte, tweede begroting om Eurolanden die in financiële crisis verkeren te ondersteunen. De huidige instrumenten volstaan. Het is een volstrekt...

het doet er niet toe wat wij vinden’

”Begrijpt de regering dat vele kiezers het gevoel krijgen: het doet er niet toe wat wij vinden, Den Haag gaat toch zijn eigen gang?”...

Eén-op-één de verkiezingspunten van 50PLUS

In opdracht van de Eerste en Tweede Kamer neemt de staatscommissie Parlementair Stelsel het gehele parlementaire stelsel onder de loep. Centrale vraag: gaat ons...

‘Geen asiel voor economische vluchtelingen’

50 PLUS wil duidelijkheid van premier Mark Rutte over de inzet van de regering bij het oplossen van de migratieproblemen in de Europese Unie.   50PLUS...

bindend referendum of uit kabinet

D66 zal moeten kiezen tussen een bindend referendum of uit het kabinet stappen. Bovendien moet de Eerste Kamer het besluit over het afschaffen van...

‘Breng nieuwe medicijnen eerder naar patiënt’

Als nieuwe medicijnen eerder gebruikt kunnen worden door patiënten, kan dat veel levens redden. 50PLUS wil dat het kabinet de mogelijkheden voor magistrale bereiding (bereiding...

Meer Nieuws

X