vrijdag, september 21, 2018

“Jan Nagel politiek dier dat alle spelregels kent”

“Een politiek dier dat alle spelregels kent. Een politiek monument. Iemand die altijd vijf, zes zetten vooruit denkt. Een schaker die zelfs als de...

Jan Nagel niet opnieuw kandidaat Eerste Kamer

Jan Nagel (79), de huidige fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer, stelt zich niet herkiesbaar voor de komende Eerste Kamerverkiezingen, op 27 mei...

Zorgen over ontwikkeling migratie

50PLUS maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van migratie. Er is nog niets te merken van de uitwerking van de...

Vacature Ambtelijk secretaris Tweede Kamerfractie

Wie zijn wij?De Tweede Kamerfractie van 50PLUS bestaat uit 4 Kamerleden, die in hun werk als volksvertegenwoordiger worden ondersteund door een team van 14...

‘Repareer het staaltje liberaal wensdenken’

De sluiting van de sociale werkplaatsen is volgens Corrie van Brenk een cruciale fout die gerepareerd moet worden. “11.000 mensen op de oude wachtlijst...

Financieel straffen op ziek zijn afschaffen

Noodgedwongen kiest de fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer voor fixatie van het verplicht eigen risico zorgverzekering op 385 euro per jaar tot...

Niet bezuinigen op veiligheid: hou gevangenissen open

50PLUS wil gevangenissen open houden en stelt voor omscholingstrajecten voor oudere werklozen te starten om het tekort aan gevangenispersoneel op te lossen. Dat kan...

Stimuleer het gebruik van kraanwater!

“Nederland heeft kraanwater van zéér hoge kwaliteit. Maar de btw op flessenwater gaat omláág en die op kraanwater gaat omhóóg. Dat is totaal onlogisch”,...

50PLUS blijft tegen bezuinigen op publieke omroep

Het ziet er naar uit dat het kabinet iets minder gaat bezuinigen op de publieke omroep dan tot nu toe werd gevreesd. Maar voor...

Energietransitie: burgers moeten ondersteund worden!

Een rechtvaardige verdeling van de kosten van de energietransitie is voor 50PLUS essentieel! De schijn wordt gewekt dat grote bedrijven meer worden ondersteund dan...

Welke schade heeft minister Blok veroorzaakt?

50PLUS wil van minister Blok weten wat de schade is in het internationale diplomatieke verkeer van zijn uitspraken op 10 juli. 50PLUS waardeert het dat...

50PLUS zoekt kandidaten voor Europese en Eerste Kamer-verkiezingen 2019

2019 wordt een druk verkiezingsjaar. Naast de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen, volgend jaar maart, zullen er ook verkiezingen zijn voor Europees Parlement...

Scheidend bureaumanager Peter Pont: ‘Leg de lat hoog!’

Peter Pont is een spil binnen de vereniging 50PLUS. Binnenkort gaat hij de partij verlaten. Hij roept op gezamenlijk de schouders te zetten onder...

Berichten over het Wetenschappelijk Bureau

 In de pers zijn op dinsdag 28 augustus berichten verschenen over het Wetenschappelijk Bureau (WB) van 50PLUS. De bestuursvoorzitter van het WB, prof. Richard...

Maak nationaal woonplan om steden te ontlasten

De huidige woningnood in steden samen met de leegloop in krimpgebieden vraagt om een centraal ecologisch woonbeleid, bepleit Kamerlid Henk Krol. We staan aan de...

50PLUS eist compensatie voor AOW’ers

Werkende Nederlanders worden gecompenseerd voor de stijging van het lage BTW-tarief, gepensioneerden niet. 50PLUS vindt dat onterecht en eist maatregelen van het kabinet. Zoals de...

kruip in de huid van een Kamerlid

Ooit in de huid van een Kamerlid willen kruipen? De Tweede Kamerfractie van 50PLUS biedt leden de unieke kans zich één dag Kamerlid te...

Stop de ondermijning van welvaart en welzijn

Een baan waar je economisch zelfstandig van kunt leven lijkt schaars te worden, constateert 50PLUS-Tweede Kamerlid Corrie van Brenk. “Een vaste baan waar je...

Huurders mogen geen melkkoe zijn

Er moet een streep door de belastingen op sociale huurwoningen, stelt 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol. “Als het beleid niet verandert, betaalt de huurder de rekening.” Er...

Praktische aanpak van wateroverlast

In de WaterStraat in Delft wordt gezocht naar praktisch toepasbare oplossingen om de stad klaar te maken voor steeds extremere weersomstandigheden. Tweede Kamerlid Corrie...

Meer Nieuws

X