maandag, oktober 23, 2017

Uitstel werkprogramma 2018-2019 | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Door de demissionaire status van het kabinet en de lopende formatie heeft de Rli zijn Werkprogramma 2018-2019 uitgesteld. In het najaar start de raad...

Rli gaat advies uitbrengen over vitale processen

Vitale processen leveren producten en diensten die onmisbaar zijn voor de maatschappij. Het grootschalig of langdurig falen van vitale processen kan ernstige maatschappelijke gevolgen...

Uitnodiging symposium Modernisering grondbeleid – 9 oktober 2017 Den Haag

Het advies heeft geleid tot veel reacties in de media. De raad constateert dat er draagvlak is voor een modernisering van het grondbeleid, maar...

Adviesaanvraag over erfgoedbeleid | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De minister van OCW vraagt de beide raden om in een gezamenlijk advies onder meer in te gaan op de volgende vragen: welke transitieopgaven...

Advies Grond voor gebiedsontwikkeling | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De instrumenten voor grondbeleid worden opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze instrumenten zijn cruciaal bij gebiedsontwikkeling. En daarmee voor een adequate aanpak van belangrijke...

Aankondiging advies over de gezonde stad

In de Omgevingswet (beoogde inwerkingtreding 2019) is ‘een gezonde leefomgeving’ als maatschappelijk doel vastgelegd. Daardoor moeten overheden gezondheid als belang meewegen in omgevingsvisies en...

Circulaire economie in Europa

Circulaire economie in Europa Titel: Circulaire economie in Europa Datum: 15 June 2017 | 8:48 am Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Advies over voedsel: Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

Dit advies neemt als vertrekpunt een aantal nationale en internationale afspraken zoals het Klimaatakkoord van Parijs, de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Richtlijnen...

Advies over de gezonde stad

Advies over de gezonde stad Titel: Advies over de gezonde stad Datum: 29 May 2017 | 9:43 am Je kunt dit artikel ook bij de bron...

Uitnodiging presentatie en aanbieding advies uit ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017

Uitnodiging presentatie en aanbieding advies uit ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017 Titel: Uitnodiging presentatie en aanbieding advies uit ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22...

Uitnodiging presentatie en aanbieding advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ – 22 juni 2017

Aanleiding voor het advies is de consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Deze wet bevat de vernieuwde regelgeving voor de instrumenten voor grondbeleid en...

Advies over mobiliteit

Advies over mobiliteit Titel: Advies over mobiliteit Datum: 29 May 2017 | 9:14 am Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

Koning opent gebouw B30 in Den Haag

Opening en rondleiding Filosoof professor Bas Haring ging in een toespraak in op het belang voor organisaties die werken op het raakvlak tussen wetenschap, beleid...

Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’

Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ Titel: Presentatie ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ Datum: 9 March 2017 | 10:05 am Je kunt...

Uitnodiging voor de presentatie en discussiebijeenkomst ‘Technologie op waarde schatten – een handreiking’ op...

Over de handreiking Technologie is alom aanwezig en ontwikkelt zich voortdurend. Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en veranderen op allerlei manieren de samenleving en onze...

Aanvulling op het werkprogramma 2017 – 2018 vastgesteld

De aanvulling op het werkprogramma bevat: Nadere invulling en afbakening van het adviesthema ‘Versnelde toepassing van innovaties in de stad’: De raad richt zich op...

Raad bereidt advies voor over instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom

Biedt de nieuwe regelgeving voldoende mogelijkheden aan decentrale overheden om grondbeleid naar eigen inzicht vorm te geven passend bij de eigen opgaven? Is de...

Presentatie advies ‘Dichterbij en sneller’

De Nederlandse economie draait voor een belangrijk deel op de activiteiten in de stedelijke regio’s. Het belang van die stedelijke regio’s neemt de komende...

De Rli betrekt jonge generaties bij zijn werk

Maak kennis met de junior-raadsleden en bekijk de video's: S.P. (Sybren) Bosch MSc (1990) is consultant bij Copper8 en begeleidt organisaties bij het integreren van...
video

Mart Lubben junior-raadslid Rli

Mart Lubben junior-raadslid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur - introductie Kijktijd: 1:18 Publisher: RaadRli Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.

Meer Nieuws

X