Sunday, May 27, 2018

Aankondiging advies ‘Van B Naar Anders’ – 17 mei 2018

De Rli staat in het advies stil bij de veranderingen die zich voltrekken in het mobiliteitsdomein en de toenemende druk op de bereikbaarheid. De...

Aankondiging advies ‘Van B Naar Anders’ – 23 mei 2018

De Rli staat in het advies stil bij de veranderingen die zich voltrekken in het mobiliteitsdomein en de toenemende druk op de bereikbaarheid. De...

zsrdrtyerty

zsrdrtyerty Titel: zsrdrtyerty Datum: 2018-04-30 11:02:39 Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.

De raad start met een advies over CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

De raad start met een advies over CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving Titel: De raad start met een advies over CO2-arme warmte...

André van der Zande wordt nieuw lid van de Rli

Van der Zande is nu nog directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het verleden bekleedde hij onder andere de functies...

Advies ‘De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid’

Een gezonde leefomgeving is een belangrijk doel van de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten moeten hiermee aan de slag in hun omgevingsbeleid. Voor veel gemeenten is...

Aankondiging advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’

Aankondiging advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’ Titel: Aankondiging advies ‘Samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio; de casus Zuidwestelijke delta’...
video

180222 rli voedselbeleid mp4 720p

Animatie die in het kort het Rli-advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ uitlegt. Het advies is uitgebracht op 3 april 2018. Kijktijd:...

Aankondiging symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’ – 30...

Aankondiging symposium ‘van B naar Anders: investeren in mobiliteit voor de toekomst’ - 30 mei 2018 - Save the date! Titel: Aankondiging symposium ‘van B...

‘De stad als gezonde habitat’ – 18 april 2018

‘De stad als gezonde habitat’ - 18 april 2018 Titel: ‘De stad als gezonde habitat’ - 18 april 2018 Datum: 2018-03-30 11:54:30 Je kunt dit artikel...

Advies Duurzaam en gezond: Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid

Advies Duurzaam en gezond: Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid Titel: Advies Duurzaam en gezond: Klimaatopgave vraagt nieuw voedselbeleid Datum: 2018-03-30 11:45:44 Je kunt dit artikel ook bij...

Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018

Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018 Titel: Uitnodiging conferentie ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’ op 24 april 2018 Datum: 2018-03-29 12:16:27 Je kunt...

Advies: Digitalisering zet betrouwbaarheid stroomvoorziening onder druk

De digitalisering van de stroomvoorziening gaat snel. Dat is nodig voor de benutting van meer duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens, en ook voor...

Rli komt met ongevraagd advies over de overheidsrol in de verduurzaming van de energie-intensieve...

De transitie naar een duurzame samenleving, zoals omslag naar een circulaire economie en de energietransitie, staat centraal in de meeste adviezen van de Rli....

Aankondiging advies over voedselbeleid ‘Duurzaam en gezond’

De klimaatopgave brengt de komende decennia grote veranderingen met zich mee in het voedselsysteem. De productie en consumptie van dierlijke producten, zoals vlees, zuivel...

Uitnodiging aanbieding advies ‘De stad als gezonde habitat’ – 18 april 2018

Het advies gaat in op de vraag hoe het omgevingsbeleid voor het stedelijk gebied zo kan worden ingericht dat gezondheidswinst wordt geboekt. Het bereiken...

Samenwerken in de mobiliteitswereld – essays ter voorbereiding op een advies over mobiliteit

De raad heeft ter voorbereiding van het advies  twee deskundigen gevraagd de volgende vraag in de vorm van een essay te beantwoorden: Hoe kunnen verschillende...

Annemieke Nijhof trekker ‘Mobiliteit’ bij Klimaatakkoord

Annemieke Nijhof, lid van de Rli, neemt als onafhankelijk voorzitter van de sectortafel ‘Mobiliteit’ deel aan de besprekingen van het kabinet over het Klimaatakkoord...

Aankondiging publicatie advies ‘Stroomvoorziening onder digitale spanning’

Centraal in dit advies staat de vraag of de overheid haar belofte aan de samenleving om te zorgen voor een schone maar ook veilige,...

Overhandiging advies ‘Brede blik op erfgoed’

Ten overstaan van een volle Metaalkathedraal te Utrecht benadrukte Co Verdaas – commissievoorzitter namens beide raden – dat het denken in het erfgoedbeleid voorbij...

Meer Nieuws

X