Thursday, July 19, 2018

Agenda met duiding van onderwerpen die in advies ‘CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’...

In de energietransitie naar 2030 en 2050 stuurt het kabinet op één enkelvoudig doel: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (‘sturen op CO2-reductie’)....
video

Jeugdwerkloosheid deze eeuw niet eerder zo laag

De jeugdwerkloosheid is al acht maanden lager dan het laagste punt voor het begin van de economische crisis in 2008. In Europees verband staat...
video

RLI – André van der Zande

Lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Kijktijd: 1:58 Publisher: RaadRli Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.

Snelheid woningbouw mag niet ten koste gaan van kwaliteit

Koppel woningbouw aan kwaliteitDe minister heeft met vertegenwoordigers van projectontwikkelaars, bouwers, bewoners en verhuurders de ambitie vastgelegd om 75.000 woningen per jaar te bouwen....
video

Trends in Nederland 2018

Kijktijd: 25 Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.
video

Offshoring?

Zes procent van de bedrijven met meer dan 50 werknemers verplaatste in de periode 2014–2016 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Kijktijd: 1:30 Publisher: Centraal Bureau voor de...
video

Offshoring?

Zes procent van de bedrijven met meer dan 50 werknemers verplaatste in de periode 2014–2016 bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Kijktijd: 1:31 Publisher: Centraal Bureau voor de...
video

L1 Limburg Tanja Traag

Is Limburg anders dan de rest van Nederland als het gaat om ervaren van respectloos gedrag? Tanja Traag vertelt het in het kort aan...
video

Ervaren respectloos gedrag door jongeren

Hoeveel % van de 15- tot 18-jarigen ervaart respectloos gedrag op straat en het openbaar vervoer? Is dat meer of minder dan bij de...
video

Don Fullerton over circulaire economie

Don Fullerton is Professor of Finance aan de University of Illinois, met bijzondere interesse voor de effectiviteit en efficiëntie van milieubeleid. Op dit terrein...
video

Genoeg bewegen?

Voldoen kinderen en volwassenen aan de richtlijnen die de Gezonheidsraad heeft opgesteld voor bewegen? Kijktijd: 1:11 Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek Je kunt deze video ook...
video

Invullen CBS Doodsoorzakenformulier (papier)

Kijktijd: 3:26 Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.
video

Invullen CBS Doodsoorzakenformulier

Kijktijd: 3:26 Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.
video

Circulaire economie 2018: economie en ecologie in balans

CPB Programmaleider Duurzaamheid Gerbert Romijn geeft in dit video interview een samenvatting op hoofdpunten van de Policy Brief Circulaire economie 2018: economie en ecologie...
video

CPB juniraming: groei houdt aan, handelsconflicten zijn een risico

CPB-directeur Laura van Geest geeft toelichting bij de juniraming; de Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen, de economische groei bedraagt naar verwachting 2,9% in...
video

Waarom melden mensen zich ziek?

We zijn het jaar begonnen met een bovengemiddeld #ziekteverzuim in het 1e kwartaal van 2018. CBS-hoofdeconoom weet er meer over te vertellen in deze...
video

100 jaar Zuiderzeewet

Op 14 juni 2018 is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd, de wet op basis waarvan de Zuiderzee werd afgesloten...
video

Inventarisatie dienstenprijzen

Waarom is een goede omschrijving van uw dienst(en) zo belangrijk? Bekijk hier de korte uitleg over de vragenlijst 'Inventarisatie dienstenprijzen'. Wilt u nog meer...
video

De nieuwe verscheidenheid (5 min.)

Deze animatie geeft een toelichting op de WRR-verkenning 'De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland' 'De nieuwe verscheidenheid' analyseert de veranderingen in de...
video

Hoe uitvoerbaar is de Nederlandse wetgeving?

Wat zijn de gevolgen van besluiten die in Den Haag worden genomen? Hoe pakt landelijke wetgeving uit in de dagelijkse praktijk? Tijdens het Actualiteitendebat...

Meer Nieuws

X