Buitenlandse strijders aan de buitengrenzen tegenhouden | Nieuws

Alle reizigers die de EU binnenkomen of verlaten, zullen systematisch nagetrokken worden in de relevante gegevensbanken, bijvoorbeeld deze met gestolen documenten e.d. Dat heeft het Parlement donderdag beslist met een verordening waarover de onderhandelaars van Parlement en Raad op 5 december 2016 een akkoord bereikten.

“Onze buitengrenzen beveiligen, betekent een sterk schild tegen terrorisme in Europa en een bescherming van het recht op leven, dat een uitvloeisel is van alle andere rechten. Ieder leven dat we redden door potentiële buitenlandse strijders te ontmaskeren, is de moeite waard. Systematische controles aan de hand van de gegevensbanken zijn een verplichte stap op weg naar deze minimumbescherming die we aan onze burgers verplicht zijn.”, zei rapporteur Monica Macovei (ECR, RO)

In december 2015 stelde de Europese commissie de nieuwe verordening – die de Schengengrenscode wijzigt – voor. Ze verplicht de lidstaten om systematische controles uit te oefenen aan de hand van gegevensbanken op alle personen die de Europese buitengrenzen oversteken. Deze gegevensbanken zijn bijvoorbeeld het zg.’Schengeninformatiesysteem’, dat informatie over alle gestolen en verloren documenten bevat. De controles zijn verplicht aan alle lucht-, zee- en landgrenzen, zowel voor aankomende als vertrekkende reizigers.

De nieuwe regels zijn een antwoord op de terrorismedreiging in Europe en het fenomeen van de zg. “buitenlandse strijders”, EU-burgers die zich aansluiten bij terroristische groeperingen in conflictgebieden, zoals ISIS in Syrië en Irak.

De resolutie is aangenomen met 469 stemmen voor en 120 stemmen tegen. Er waren 42 onthoudigen.

Gerichte controles bij lange vertragingen

Als deze systematische controles het verkeer aan de land- en zeegrenzen teveel vertragen, kunnen EU-lidstaten beslissen om ze te vervangen door ‘gerichte’ controles. Dit kan enkel als een risicoanalyse aantoont dat zoiets niet leidt t oberdreigingen voor de binnenlandse of openbare veiligheid.

Personen die niet onderworpen worden aan een gerichte controle zullen wel minstens onderworpen worden aan een standaardcontrole om na te gaan of ze over geldige reisdocumenten beschikken.

Overgangsperiode

Aan de luchtgrenzen kunnen de lidstaten de gerichte controles toepassen voor een overgangsperiode van maximum 6 maanden nadat de verordening van kracht is. Deze periode kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden tot 18 maanden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer meer tijd nodig is om de installaties aan te passen aan de nieuwe controles.

Volgende stappen

De verordening wordt van kracht om de 20e dag van de maand die volgt op de publicatie. De regels zijn dan onmiddellijk afdwingbaar. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland kozen voor een zg. ‘opt-out’.


Titel: Buitenlandse strijders aan de buitengrenzen tegenhouden | Nieuws
Datum: 16 February 2017 | 4:17 pm
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.