Blockchain als maatschappelijk goed of als maatschappelijk kwaad? Robert Nass en Simon Lelieveldt


Aflevering twee.
Willen we nu al de blockchain tot surveillance tool van de overheid maken?

De Blockchain technologie is een revolutie vergelijkbaar met internet en ingrijpend voor de gehele maatschappij. Café Weltschmerz kijkt in een serie gesprekken vooruit naar de nieuwe toepassingen en de impact die het gaat krijgen op de gehele samenleving.

In dit interview van Robert Nass met Simon Lelieveldt wordt besproken wat de FATF is, wat de maatregel precies behelst en wat dit betekent voor zowel bedrijven als de burgers.

In het kort komt het erop neer dat bij alle Distributed Ledger Technologies (DLT) acties waarin virtuele waarden overgedragen worden, ook de naam van betrokken partijen aan de transactie moet worden toegevoegd en in de waardeketen moet worden doorgegeven.
De aanbeveling staat geagendeerd ter goedkeuring tijdens de Financial Action Task Force (FATF) die medio juni plaats vindt. Het Ministerie van Financiën is van plan hiermee in te stemmen. En legt daarmee feitelijk een vergaande verplichting op. Deze verplichting zou weleens in strijd kunnen met een eerdere internationale toezegging van Nederland om het recht op privacy van de burgers te waarborgen, door geen grootschalige data te verzamelen van onschuldige burgers.
In dit interview roept Simon Lelieveldt ministeries en parlementariërs op om nog eens heel grondig te kijken naar de aanbeveling in deze kwestie.

Simon Lelieveldt is beleidsadviseur. Vanuit zijn ervaring bij ING, De Nederlandse Bank, Nederlandse vereniging van Banken en zijn werk voor klanten uit de Fintech sector deelt hij zijn zorg rondom de voorgenomen internationale witwasaanbeveling.

Robert Nass is Bitcoin/Blockchain deskundige en de hoofdredacteur fintech van Cafe Weltschmerz.

Twitter thread met alle achtergrond informatie bij elkaar: https://twitter.com/finhstamsterdam/status/1126769490518106112


Kijktijd: 41:41
Publisher: Cafe Weltschmerz

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.