Biologische landbouw

Online projecten en diensten


De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen. De biologische veestapel groeide met 10 procent, en het areaal biologische landbouw was 3 procent groter dan een jaar eerder. Marjolijn Jaarsma, CBS-onderzoeker, vertelt er meer over


Kijktijd: 1:38
Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.