Biologische landbouw

Vacature promotie


De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen. De biologische veestapel groeide met 10 procent, en het areaal biologische landbouw was 3 procent groter dan een jaar eerder. Marjolijn Jaarsma, CBS-onderzoeker, vertelt er meer over


Kijktijd: 1:38
Publisher: Centraal Bureau voor de Statistiek

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten