Binnenkort opent tweede tender voor SDG Partnerschapsfaciliteit (SDGP) | RVO.nl


Gepubliceerd op: 28 oktober 2019 | Gewijzigd op: 29 oktober 2019

Bereid nu alvast uw projecten voor, zodat u op 15 november uw ideeën kunt indienen voor de tweede tender van SDG partnerschapsfaciliteit (SDGP). Programma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn activiteiten voor de verbetering van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

De subsidietender sluit op 16 december 2019.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Publiek-private partnerschappen (PPP’s) kunnen projectvoorstellen indienen voor de volgende thema’s:

  • Voedingswaarde;
  • Duurzame waardeketens;
  • Duurzame en klimaatbestendige voedselproductiesystemen;
  • Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen.

Met deze tweede tender wil de Nederlandse overheid bijdragen aan de ambitieuze agenda van de Verenigde Naties om honger te bestrijden, te zorgen voor fatsoenlijke banen en economische groei, en om partnerschappen voor deze doelen op te zetten. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert SDGP uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Titel: Binnenkort opent tweede tender voor SDG Partnerschapsfaciliteit (SDGP) | RVO.nl
Datum: 2019-10-28 11:30:57
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur