Bijzondere bepalingen voor enkele tariefcontingenten suikersector

Nieuwsbericht 17.090 – Vanaf 1 oktober 2017 wijzigen de bijzondere bepalingen voor een aantal invoertariefcontingenten in de sector suiker (verordening (EU) nr. 891/2009). Hierdoor kan de effectieve invoer van suiker, op basis van de aangevraagde invoercertificaten in september en oktober, vanaf 23 oktober 2017 plaatsvinden.

Wijzigingen

Met nieuwsbericht 17.082 hebben wij u over de wijzigingen geïnformeerd. Met verordening 2017/1778 heeft de Europese Commissie (EC) de nieuwe voorwaarden voor de tariefcontingentsperiode 2017/2018 gepubliceerd. In eerdere verkoopseizoenen konden alleen voltijdraffinaderijen een aanvraag indienen in de eerste 3 maanden van het verkoopseizoen. Deze bepaling vervalt per 1 oktober 2017. Vanaf 1 oktober kunnen ook marktdeelnemers die voldoen aan de bepalingen conform artikel 5 van Vo. 1301/2006 een aanvraag indienen. Zie voor dit artikel hoofdstuk 2.2.3 van de basisregeling in- en uitvoer suiker (pdf).

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

In de tabel onder Downloads op deze pagina vindt u de nummers van de tariefcontingenten, de beschikbare hoeveelheden en het contingentrecht. De te stellen zekerheid voor een invoercertificaat is € 20 per ton. Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op onze pagina Agrarische producten invoeren. Daar vindt u ook het rekeningnummer voor een contante storting.

Nieuwe  aanvragen

Nieuwe aanvragen kunt u indienen tot en met 9 oktober 2017, uiterlijk om 13.00 uur. De EC zal op basis van de informatie van de lidstaten uiterlijk op 23 oktober 2017, een mogelijk toewijzingscoëfficiënt publiceren. Hierna geeft RVO.nl de aangevraagde invoercertificaten af. Na de maand oktober kunt u elke maand in de eerste zeven dagen één aanvraag indienen.

Intrekken eerder ingediende aanvragen in de 1e deelperiode

Van 8 tot en met 14 september 2017, uiterlijk om 13.00 uur kon u aanvragen indienen (Verordening (EG) Nr. 891/2009). Voor deze ingediende aanvragen geldt dat u deze kunt intrekken uiterlijk op 9 oktober om 13.00 uur. U kunt dan een herziene aanvraag indienen.

Wilt u uw ingediende aanvraag heroverwegen? Neem dan vooraf contact op met Team In- en uitvoer van RVO.nl.

Geldigheid certificaten

Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de 3e daaropvolgende kalendermaand, maar uiterlijk tot en met 30 september 2018.

Faxnummer en e-mailadres

Wilt u het volgende faxnummer of e-mailadres gebruiken voor het indienen van uw aanvraag?

E: basisregistratie@rvo.nl
F: 070 378 61 31

Aanvraagformulieren voor invoercertificaten vindt u op onze pagina Agrarische producten invoeren. Vergeet niet om in uw aanvraagformulier in vak 4 uw EORI-nummer te vermelden.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat uw e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie het nieuwsbericht aanvragen invoercerficaten suiker seizoen 2017/2018 en de Basisregeling in- en uitvoer sector suiker (pdf). Let erop dat u altijd de meest actuele versie van de Basisregeling gebruikt.

Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact met ons op:

  • Vragen over de regeling of dit bericht: 088 042 68 50
  • Vragen over uw aanvraag: 088 042 67 53 of 088 042 67 52
  • Vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.


Titel: Bijzondere bepalingen voor enkele tariefcontingenten suikersector
Datum: 2017-10-02 12:04:12
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.