Bijdrage Esther Ouwehand debat methaan-uitstoot in Nederland

Vacature promotie


50% van de methaan-uitstoot in NL wordt veroorzaakt door de landbouw, waarvan 80% door de rundveehouderij. Verkleinen van de veestapel is noodzaak voor het klimaat!


Kijktijd: 3:12
Publisher: Partij voor de Dieren

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Online projecten en diensten