Betaalbaarheid van de Zorg: welke keuzes moeten volgens u worden gemaakt?


De zorguitgaven stijgen. Een doorsnee gezin betaalt nu al meer dan € 11.000 per jaar aan zorg – deels via premie, maar vooral via loonstrookje en belastingen. Dat bedrag wordt steeds hoger. Kostenbeheersing in de zorg kan niet zonder ingrijpende gevolgen. Onder de titel ‘De zorg: hoeveel extra is het ons waard?’ start het ministerie van VWS een discussie over dit onderwerp


Kijktijd: 2:3
Publisher: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.