Benoeming L. Bromet tot lid van de Tweede Kamer | Nieuwsbericht

De Kiesraad heeft op 7 juni mevrouw L. (Laura) Bromet benoemd als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag van de heer H.J. (Rik) Grashoff.

Verschil tussen benoeming en toelating Kamerleden

Nadat de Kiesraad een kandidaat heeft benoemd, onderzoekt de Tweede Kamer of de kandidaat voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap en als Kamerlid kan worden toegelaten. Bij benoeming in een reguliere vacature heeft de kandidaat 28 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen. Benoeming als Kamerlid betekent dus niet per definitie dat de betreffende kandidaat zitting neemt in de Kamer. Hiervoor moet hij/zij als Kamerlid worden toegelaten. Ook kan het zijn dat hij/zij de benoeming niet aanneemt. In dat geval moet een nieuwe kandidaat worden benoemd.


Titel: Benoeming L. Bromet tot lid van de Tweede Kamer | Nieuwsbericht
Datum: 2018-06-07 14:47:00
Publisher: Europees Parlement
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken, daar is vaak een PDF beschikbaar.