Belasting voor Werkend Nederland ONMIDDELLIJK Omlaag!


Thierry Baudet bij debat over de Voorjaarsnota (woensdag 5 juli 2017): “Wat de regering een “meevaller” van 8 miljard noemt zijn “tegenvallers” voor alle werkende Nederlanders die teveel belasting betalen.

FVD wil de belastingdruk fors verlagen en de “tijdelijke crisismaatregelen” terug draaien en wel onmiddellijk.

https://fvd.nl/standpunten/belastingen

► TWITTER: https://twitter.com/fvdemocratie
► FACEBOOK: https://facebook.com/forumvoordemocratie
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fvdnl/
► WEBSITE: https://fvd.nl

☻ BAUDET IN DE KAMER: http://bit.ly/2sXRhCK
☻ HIDDEMA IN DE KAMER: http://bit.ly/2thm3bT
☻ SUBSCRIBE VANDAAG: http://bit.ly/2tjUcZk

BAUDET: FORMATIE IS EEN POPPENKAST!

DYNAMIEK, DAADKRACHT, DURF

——————————————————————————————

VOLLEDIGE TEKST VAN DE TOESPRAAK

Mevrouw de voorzitter,

Het is gebruik in Den Haag om – wanneer de overheid meer belastinggeld binnen krijgt dan gedacht – te spreken van een ‘meevaller’. Voor wie dat gewend is – en alle partijen van het kartel zijn dat gewend – lijkt het vandaag geen 5 juli, maar 5 december: Sinterklaas is in het land!

De voorjaarsnota die we vandaag bespreken, is immers één grote “meevaller”, die de partijen van het kartel kunnen gebruiken om zichzelf en hun cliëntèle cadeautjes te geven. Een ‘meevaller’ van 7,8 miljard. In 9 maanden tijd! Bijna een miljard per maand.

Maar voorzitter: dit zijn helemaal geen meevallers. Dit zijn tegenvallers! Tegenvallers zijn het, voor de werkende Nederlander die blijkbaar teveel belasting heeft betaald.

In de periode 2005-2017 is de totale belastingopbrengst met ruim 40 procent gestegen van € 183 miljard naar ongeveer € 268 miljard. In dezelfde periode is de Nederlandse economie ook gegroeid; maar zeker niet met 40 procent. De overheid heeft dus echt een veel grotere greep op de economie gekregen en zich een groter deel van het Bruto Nationaal Product toegeëigend.

Dat is geen goede zaak. Oh natuurlijk, dat belastinggeld komt wel op. Geen kunst aan. Alle partijen uit het kartel hebben hun eigen hobby’s en plannetjes. Maar zo was het niet van tevoren afgesproken. Kijk, de meeste burgers en bedrijven hebben er geen moeite mee om belasting te betalen, mits zij vertrouwen hebben in de effectiviteit en doelmatigheid van de belastinguitgaven. Precies daarom moet de regering ernaar streven de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Dat vinden wij van FVD niet alleen; het staat zelfs in het partijprogramma van een kartelpartij als de VVD. Ik citeer daaruit (voor de verandering eens) met instemming:

“In een vrij land heeft de overheid de inspanningsverplichting om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden.”

Iedere keer als er sprake is van een ‘meevaller’ betekent dit dat de regering in dit streven heeft gefaald. Het is de regeringspartijen dan namelijk niet gelukt de belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

De Voorjaarsnota 2017 laat zien dat de belastinginkomsten bij het ministerie van Financiën tegen de plinten klotsen. Met een fors begrotingsoverschot en een groeiende economie in het vooruitzicht is het geëigend om het beleid bij te stellen.

Mevrouw de voorzitter, ik roep de Kamer op om naar aanleiding van de Voorjaarsnota twee beslissingen te nemen, die het falen van de regering met onmiddellijke ingang kunnen herstellen.

De eerste is om voortaan niet meer van een ‘meevaller’ te spreken wanneer burgers méér aan de overheid hebben betaald dan nodig was geweest. Die 7,8 miljard euro extra inkomsten in de Voorjaarsnota zijn 7,8 miljard tegenvallers, laten we dat met elkaar afspreken. Dat schept duidelijkheid voor de toekomst.

Het tweede wat ik vraag is om de belastingdruk te verlagen. En wel onmiddellijk. Daarvoor hoeven we niet te wachten op de formatiebesprekingen. We kunnen eenvoudigweg de lastenverzwaringen die waren bedoeld om de crisis te weerstaan, terugdraaien. Stel vast welke lasten zijn verzwaard met het argument dat de crisis moest worden bestreden, en trek die maatregelen onmiddellijk in. Dan pas neemt U de burger serieus. Dan pas kunt U de volgende keer – als er weer een crisis komt – serieus aan burgers vragen om te helpen. Doet U dit niet, dan stelt U de legitimiteit van de regering en van de democratie in de waagschaal.

Dank u wel.


Kijktijd: 3:59
Publisher: Forum Democratie

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.