Animatie conceptbesluit gaswinning Groningen


Gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Om een goed besluit te kunnen nemen over de toekomst van gaswinning in Groningen heeft de Rijksoverheid laten onderzoeken wat de schade is door aardbevingen. En welke mogelijkheden er zijn om het aantal en de sterkte van de aardbevingen te verkleinen. Ook is onderzocht wat de gevolgen zijn van minder gaswinning.
Naar aanleiding hiervan heeft de Rijksoverheid een besluit genomen over de toekomst van de gaswinning in Groningen.

www.rijksoverheid.nl/gaswininggroningen


Kijktijd: 1:49
Publisher: nieuws ez

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur