And the winner is… ‘The Judge and the General’


Woensdagavond 8 april reikte minister Hirsch Ballin als juryvoorzitter in het Filmhuis Den Haag de Silver Butterfly (de Camera Justitia Award) uit aan filmmaker Patricio Lanfranco, voor diens film ‘The Judge and the General’. De Camera Justitia-award is toegekend aan de film die met de meeste zeggingskracht en humaniteit een urgente mensenrechtensituatie heeft verbeeld waarin rechtspraak en gerechtigheid centraal staan.


Kijktijd: 2:13
Publisher: Ministerie van VenJ

Je kunt deze video ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur