Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk


Gepubliceerd op: 23 mei 2019 | Gewijzigd op: 24 mei 2019

Het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) verbindt al een eeuw lang producten, diensten en kennis van Nederlandse agrobedrijven en kennisinstellingen aan partners en projecten wereldwijd. Ter ere van het 100-jarig jubileum van het LAN is een Agrospecial uitgegeven, waarin staat hoe de landbouwraden aankijken tegen de uitdagingen van morgen.

De landbouwraden besteden in de jubileum-Agrospecial aandacht aan de manier waarop Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op het wereldtoneel een rol kunnen spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rond voedselproductie. Deze speciale digitale Agrospecial is opgebouwd rond 6 thema’s die een cruciale rol spelen in het’werk van de landbouwraden wereldwijd, te weten:

  • Kringlooplandbouw
  • Water en klimaat
  • Innovatieve technologie
  • Van veel naar beter
  • Vlees of vega
  • The place to be

Buitenlandse markten

Landbouwraden, landbouwattachés en lokaal aangenomen agro-experts vormen samen de LAN-teams op de Nederlandse ambassades, consulaten en Permanente Vertegenwoordigingen in het buitenland. Vanuit dit buitenlandnetwerk bedienen zij meer dan 70 landen, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Of het nu gaat om handel, investeringen of innovatie, al 100 jaar wordt “de Nederlandse landbouw” over de grenzen geholpen door een netwerk van landbouwraden, werkzaam op Nederlandse ambassades in het buitenland. Deze ‘diplomaten op klompen’ dragen in belangrijke mate bij aan de internationale oriëntatie van onze landbouw, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Meer weten?

Contact

E: landbouwradennetwerk@rvo.nl
Twitter: @AgroBericht
Hashtag: #100jaarLAN


Titel: Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk
Datum: 2019-05-23 10:35:05
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.