Adviesaanvraag over erfgoedbeleid | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De minister van OCW vraagt de beide raden om in een gezamenlijk advies onder meer in te gaan op de volgende vragen: welke transitieopgaven zijn het meest urgent in relatie tot het onroerend cultureel erfgoed in de leefomgeving; welke effecten hebben deze transitieopgaven en is het huidige erfgoedbeleid (zowel object- als gebiedsgericht) voldoende toekomstbestendig; welke bijdrage kan cultureel erfgoed leveren bij de aanpak van de transitieopgaven; welke taak- en rolverdeling van overheden en andere partijen in de erfgoedsector hoort daarbij?

Het advies zal in januari 2018 verschijnen.

Lees hier de adviesaanvraag

Lees hier meer informatie over het advies ‘Erfgoed in transitie’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, e-mail: tim.zwanikken@rli.nl

 

Titel: Adviesaanvraag over erfgoedbeleid | Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Datum: 2017-07-24 10:40:03

Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.