Aanvragen invoertariefcontingenten in de zuivelsector juni 2019


Gepubliceerd op: 23 mei 2019 | Gewijzigd op: 23 mei 2019

Nieuwsbericht 19.043 – In juni kunt u invoercertificaten aanvragen voor diverse invoerregelingen in de zuivelsector. Invoercertificaten geven u het recht om in te voeren zonder, of met een verlaagde heffing.

Voorwaarden voor deelname

U kunt alleen invoercertificaten voor dit contingentjaar aanvragen als uw bedrijf door ons erkend is om deel te nemen aan de invoerregelingen in de zuivelsector. Is uw bedrijf erkend, dan heeft u hiervan een bevestiging ontvangen. Voor deelname aan de tariefcontingenten voor boter, van oorsprong uit Nieuw-Zeeland, moet u ook aanvullend bewijs indienen. Op de informatiepagina Regeling invoer zuivel leest u welk bewijs dat is.

Aanvragen

Certificaten voor zuivelproducten kunt u nog niet digitaal aanvragen. Download het aanvraagformulier met rechtenoverdracht (Word) via de pagina Agrarische producten invoeren op mijn.rvo.nl. Vergeet niet om in vak 20 het nummer van de verordening (Verordening (EG) nr. 2535/2001) te vermelden. Uw volledig ingevulde aanvragen kunt u indienen tussen 3 en 7 juni 2019, uiterlijk om 13:00 uur.

In de tabel onder Download vindt u per regeling de beschikbare hoeveelheid, de productomschrijving en de zekerheid die u moet stellen. De zekerheid stelt u tegelijkertijd met uw aanvraag.

Faxnummer en e-mailadres

Voor uw aanvragen en bewijs maakt u gebruik van het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: 088 042 1202

Verzending via e-mail en bijlagen in pdf hebben de voorkeur. Een pdf-bestand verkleint de kans dat de e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. Het e-mailbericht mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden moet u via de fax versturen.

Geldigheid van het invoercertificaat

De invoercertificaten zijn geldig vanaf 1 juli tot en met 31 december 2019.

Publicatie toewijzing

RVO.nl publiceert geen toewijzingen als er geen aanvragen zijn ingediend of als alle aanvragen volledig zijn toegewezen. Op de openbare website van de Europese Commissie vindt u alle toewijzingen. Meer informatie daarover vindt u op de informatiepagina Regeling invoer zuivel.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op:

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6777
  • Bij vragen over uw zekerheid: 088 042 5831 of 088 042 4468


Titel: Aanvragen invoertariefcontingenten in de zuivelsector juni 2019
Datum: 2019-05-23 13:57:15
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.