Aanvragen invoercertificaten suiker seizoen 2017/2018

Nieuwsbericht 17.074 – Op 1 oktober 2017 opent het verkoopseizoen 2017/2018 voor de sector suiker. U kunt elke maand tot op de zevende dag, uiterlijk om 13.00 uur, invoercertificaten aanvragen. Voor oktober is de aanvraagperiode van 8 tot en met 14 september 2017, uiterlijk om 13.00 uur (Verordening (EG) Nr. 891/2009).

In sommige gevallen betaalt u een verlaagd of geen douanerecht. Bij de invoer van suiker uit een aantal landen heeft u ook een uitvoercertificaat nodig, afgegeven door de bevoegde instantie in het land van oorsprong.

Beschikbare hoeveelheden en zekerheid

In de bijgevoegde tabel onderaan deze pagina vindt u de nummers van de tariefcontingenten, de beschikbare hoeveelheden en het contingentrecht. De te stellen zekerheid voor een invoercertificaat is € 20 per ton. Als u een bankgarantie stelt, gebruikt u het model op onze pagina Agrarische producten invoeren. Het rekeningnummer voor een contante storting vindt u op de pagina Zekerheid.  

Bewijs bij eerste aanvraag

Voor het nieuwe verkoopseizoen moet u bepaalde bewijsstukken inleveren om invoercertificaten te kunnen aanvragen. Welke documenten dit zijn, leest u in hoofdstuk 2.2.3 van de Basisregeling in- en uitvoer sector suiker (pdf).

Aanvragen

Aanvraagformulieren voor invoercertificaten vindt u op onze pagina Agrarische producten invoeren. Vergeet niet om in uw aanvraagformulier in vak 4 uw EORI-nummer te vermelden.

Wij ontvangen uw aanvragen bij voorkeur via e-mail en de bijlagen in pdf. Een pdf verkleint de kans dat uw e-mail niet aankomt door antispam- of viruscontroles. De e-mail mag niet groter zijn dan 5MB. Grotere bestanden verstuurt u via de fax.

U stuurt uw aanvragen naar het onderstaande e-mailadres of faxnummer:

E-mail: basisregistratie@rvo.nl
Faxnummer: (070) 378 61 31

Wijzigen of intrekken

Wilt u uw aanvraag wijzigen of intrekken? Vanaf 1 september kan dat alleen op de dag van aanvraag, uiterlijk tot 13.00 uur. Vermeld bij een wijziging duidelijk dat het om een correctie gaat. Wijzigt u uw aanvraag of trekt u uw aanvraag in na 13.00 uur op de dag van indiening? Dan mogen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen. U kunt dan ook geen nieuwe aanvraag voor dat contingent meer indienen.

Geldigheid van de certificaten

De certificaten voor deze eerste deelperiode worden afgegeven in de periode van 1 tot en met 8 oktober 2017. Als de Europese Commissie (EC) een toewijzingscoëfficiënt vaststelt, passen wij deze toe op uw aangevraagde hoeveelheid.

Afgegeven certificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot aan het einde van de 3e daaropvolgende kalendermaand, maar uiterlijk tot en met 30 september 2018.

Vervallen certificaatplicht EBA/EPA landen (Verordening (EU) 2015/1550)

Vanaf 1 oktober 2017 heeft u geen AGRIM-invoercertificaat meer nodig voor de invoer van suiker uit EBA/EBA landen. Aangifte van invoer gebeurt vanaf die datum bij de douane onder overlegging van een oorsprongscertificaat.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname.  Meer informatie daarover vindt u in hoofdstuk 5.4.4 van de Basisregeling invoer alle sectoren (pdf).

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de tabel onderaan deze pagina en de Basisregeling in- en uitvoer sector suiker (pdf). Let erop dat u altijd de meest actuele versie van de Basisregeling gebruikt.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:

Vragen over de regeling of dit bericht: 088 042 68 50
Vragen over uw aanvraag:  088 042 67 53 of 088 042 67 52
Vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Met deze regeling geeft het ministerie van Economische Zaken invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU landen.


Titel: Aanvragen invoercertificaten suiker seizoen 2017/2018
Datum: 2017-08-23 09:54:11
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur