Aanvragen invoercertificaten knoflook 2e deelperiode 2018

Nieuwsbericht 18.051 – Van 2 tot en met 9 juli 2018, uiterlijk om 13.00 uur, kunt u invoercertificaten aanvragen voor verse knoflook van de GN code 0703 20 00. Bij de invoer in de Europese Unie betaalt u een verlaagde invoerheffing.

Digitaal aanvragen invoercertificaten

U kunt uw invoercertificaten digitaal aanvragen. Bekijk de voorwaarden op Digitaal aanvragen en regel het nog voor deze aanvraagperiode.

Hoeveel kunt u aanvragen?

  • Traditionele importeurs: uw referentiehoeveelheid. Dat is het gemiddelde van de door u ingevoerde hoeveelheid verse knoflook (GN 0703 20 00) in de laatste drie kalenderjaren, voorafgaand aan de nieuwe contingentperiode.
  • Nieuwe importeurs: U mag maximaal 10% aanvragen van de totale hoeveelheid van de per deelperiode en per oorsprong beschikbare hoeveelheid. U vindt de hoeveelheden in de tabel in de download.

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Indienen van bewijs

Schrijft u zich voor de eerste keer in voor deze invoerregeling? Dan moet u bewijs inleveren. Op de pagina regeling knoflook leest u welk bewijs dat is.

Toewijzing

De toewijzingen worden tussen 23 en 31 juli 2018 gepubliceerd op de openbare website van de Europese Commissie. Kies via de bladwijzers eerst de gewenste taal, daarna het jaar, de sector en vervolgens het gewenste contingentnummer. U vindt daar ook de hoeveelheden voor de volgende aanvraagperiode.

Geldigheid

De invoercertificaten zijn 3 maanden geldig vanaf 1 september 2018 tot en met 30 november 2018.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Sancties.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina regeling knoflook.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 6731 of 088 042 4638
Bij vragen over eHerkenning: 088 042 4242
Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 5831 of 088 042 4468

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.


Titel: Aanvragen invoercertificaten knoflook 2e deelperiode 2018
Datum: 2018-06-22 12:38:42
Je kunt dit artikel ook bij de bron bekijken.


Opstelten. Een leven in het Openbaar Bestuur